Dziś rano na warszawskiej giełdzie akcje Serinus Energy spadały nawet o 12,1 proc. do 5,1 zł. To niewątpliwie konsekwencja fiaska poszukiwań gazu ziemnego na obszarze rumuńskiej koncesji Satu Mare. Spółka dziś przed sesją poinformowała, że odwiert o nazwie Moftinu Nord-1 o głębokości 1 km wykonany z zadaniem dotarcia do czterech perspektywicznych stref występowania węglowodorów, nie przyniósł oczekiwanych rezultatów. Wprawdzie stwierdzono obecności błękitnego paliwa ale wielkość złóż okazała się niewystarczająca, aby było uzasadnione dalsze kontynuowanie prac zwierzających do ich zagospodarowania. Koszt wykonania odwiertu oszacowano na 867 USD.

Moftinu Nord-1, to drugi z rzędu odwiert w Rumunii, który nie przyniósł zakładanych efektów. W komunikacie nie podano, czy i jakie prace poszukiwawczo - wydobywcze będą prowadzone w tym kraju w kolejnych miesiącach.

Serinus Energy zaktualizował za to informacje na temat działalności na obszarze tunezyjskiej koncesji Sabria. Przekonuje, że mimo wcześniejszych trudności udało się, potwierdzić dostępność wieży wiertniczej, która ma przeprowadzić prace rekonstrukcyjne i montaż pompy w odwiercie W-1. Zaplanowane prace planuje rozpocząć jeszcze w tym kwartale. Spółka zakłada, że zostaną one zrealizowane 60 dni licząc od momentu instalacji wieży. W efekcie ocenia się, że wstępne dzienne wydobycie z W-1 wyniesie 796 boe (baryłki ekwiwalentu ropy), z czego 358 boe przypadnie na Serinus Energy.

Po zakończeniu prac rekonstrukcyjnych i montażu pompy w odwiercie W-1, wieża wiertnicza ma być przetransportowana na odwiert N-2 w celu przeprowadzenia prac rekonstrukcyjnych i jego przezbrojenia, co powinno potrwać 30 dni. W tym przypadku poziom wstępnego wydobycia ma wynieść 385 boe dziennie, z czego 173 boe przypadnie na giełdową spółkę.

W kolejnym ruchu, ale już w 2023 r., Serinus Energy planuje przeprowadzenie prac rekonstrukcyjnych i instalację pompy wgłębnej w odwiercie Win-12bis. Do tego potrzebuje jednak jeszcze zgody partnera biznesowego działającego razem z giełdową spółką na obszarze koncesji Sabria. Od pewnego czasu Win-12bis jest najbardziej efektywnym odwiertem eksploatacyjnym na tej koncesji. Po przeprowadzaniu dodatkowych prac poziom wstępnego wydobycia szacuje się tam na 1 668 boe dziennie, z czego 750 boe przypadnie na Serinus Energy.