Szacowana wartość podpisanych kontraktów indywidualnych, obejmujących okres dostaw od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2025 r., wynosi ok. 23 mld zł. Podstawą kalkulacji formuły cenowej są rynkowe wartości indeksów cen gazu. Spółki nie podają ilości zakontraktowanego surowca.

– Zakontraktowane paliwo zasili zarówno nasze elektrociepłownie, w których, zgodnie ze strategią, prowadzimy proces dekarbonizacji, jak i powstające bloki gazowo – parowe przy Elektrowni Dolna Odra, które będą stanowić uzupełnienie polskiego miksu energetycznego, wspierając jednocześnie pracę zlokalizowanych w północnej Polsce lądowych farm wiatrowych oraz powstających farm morskich na Bałtyku – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej.

Czytaj więcej

PGNiG ujawnia kontrakty na gaz na potrzeby Baltic Pipe

Z kolei zdaniem Iwony Waksmundzkiej-Olejniczak, prezes PGNiG, współpraca między PGNiG i PGE Polską Grupą Energetyczną ma wymiar strategiczny i wzmacnia bezpieczeństwo dostaw energii dla krajowych odbiorców. –Nasze relacje handlowe są oparte na zaufaniu oraz wzajemnym zrozumieniu potrzeb i uwarunkowań biznesowych, co jest szczególnie istotne teraz, gdy branża mierzy się z bezprecedensowym kryzysem na europejskim rynku energii – podkreśla Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

Zakontraktowany gaz ziemny zostanie przeznaczony na bieżące potrzeby produkcyjne elektrociepłowni należących do PGE Energia Ciepła, PGE Toruń oraz Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja (w tym dla Nowej EC Czechnica). Umowa obejmuje również dostawy gazu ziemnego dla dwóch nowych bloków gazowo-parowych przy Elektrowni Dolna Odra budowanych przez spółkę PGE Gryfino 2050 i planowanych do oddania w 2023 r.