Dzienne wydobycie ropy i gazu realizowane przez Serinus Energy jest w tym roku zdecydowanie mniejsze niż w porównywalnym okresie 2021 r. W I kwartale wyniosło tylko 1,12 tys. boe (baryłki ekwiwalentu ropy), co oznaczało spadek aż o 46,8 proc. Wydobycie szczególnie mocno, bo o ponad połowę, spadło w Rumunii. W Tunezji zniżki były zdecydowanie mniejsze. Mimo drastycznego spadku wolumenu pozyskiwanych surowców wyniki grupy istotnie poprawiły się. Przychody wzrosły o 92,5 proc., do 55,6 mln zł, a zysk netto sięgnął 4,4 mln zł (rok wcześniej grupa poniosła 3,9 mln zł straty). To oczywiście konsekwencja wyjątkowo wysokich kursów ropy i gazu.

Serinus Energy informuje, że po pomyślnym ukończeniu kolejnego programu badań sejsmicznych 2D na terenie rumuńskiej koncesji Satu Mare trwa obecnie analiza pozyskanych danych na potrzeby planowanego przeprowadzania prac wiertniczych. Mają one mieć miejsce na maksymalnie trzech potencjalnych złożach sąsiadujących ze złożem Moftinu. W tym celu zapewniono już dostępność niezbędnych urządzeń wiertniczych. Ponadto pozyskiwane są zezwolenia konieczne do realizacji zaplanowanego na drugą połowę roku programu wierceń.

Z kolei w Tunezji trwają przygotowania do montażu pierwszej pompy wgłębnej, dzięki której będzie intensyfikowane wydobycie ze złoża Sabria. Zamówiono też kolejne pompy oraz inne urządzenia i sprzęt, które zostaną wykorzystane przy następnych pracach na tym obszarze. Podobne działania podejmowane są na terenie koncesji Chouech Es Saida.