Lotos od dnia agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, czyli od 24 lutego, nie zawierał transakcji na zakup rosyjskich gatunków ropy naftowej na rynku spotowym (w dostawach natychmiastowych). Realizuje jedynie import wynikający z wcześniej podpisanych kontraktów terminowych obowiązujących do końca tego roku, od których odstąpienie mogłoby skutkować karami finansowymi, a także odbiorem przedpłaconej częściowo ropy przez inny podmiot.

Postój remontowy

W I kwartale gdańska rafineria przerobiła ponad 1,5 mln ton ropy. To podobny wolumen jak zagospodarowany w tym samym czasie 2021 r. Lotos nie podaje, jaki udział miała w nim rosyjska ropa. Wiadomo jednak, że w ubiegłym roku polskie rafinerie (w Gdańsku i Płocku) aż 60,9 proc. przerobionej ropy pozyskały z Rosji.

W tym roku Lotos zrealizował dwie największe w swojej historii dostawy oleju napędowego. Pochodziły one z kierunku bliskowschodniego. Koncern starał się w ten sposób zaspokajać zapotrzebowanie rynku na diesel, zwłaszcza że od 9 marca trwał w jego rafinerii postój remontowy. Spowodował on zatrzymanie 50 z ponad 65 instalacji. Stopniowy ponowny rozruch wyremontowanych urządzeń zakończył się zgodnie z harmonogramem w połowie kwietnia. Ostatnim jego etapem jest tzw. remont wyspowy instalacji produkcji wodoru, który trwa od 17 kwietnia. Jego zakończenie zaplanowano na 14 maja.

Liczne inwestycje

W I kwartale Lotos kontynuował liczne projekty rozwojowe. Jeden z większych dotyczył wymiany pieców instalacji Clausa. Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa efektywności, niezawodności i bezpieczeństwa pracy instalacji spalającej siarkowodór. Ponadto, grupa rozbudowuje pojemności magazynowe i moce nalewcze LPG. Z kolei w ramach projektu o nazwie Pure H2 wykonano podłączenia technologiczne umożliwiające uruchomienie nowej instalacji do oczyszczania wodoru oraz instalacji do jego dystrybucji. Wreszcie w ramach sztandarowego projektu rafineryjnego dotyczącego budowy kosztem 1,4 mld zł Hydrokrakingowego Bloku Olejowego trwają prace projektowe, zakupowe oraz przygotowanie do realizacji prac budowlanych. Łącznie w I kwartale Lotos wydatkował na różne przedsięwzięcia 304 mln zł. Jedna trzecia z tej kwoty zasiliła inwestycje w poszukiwania i wydobycie ropy i gazu w Norwegii.

GG Parkiet

Ostatnie miesiące to okres intensywnych przygotowań do finalizacji połączenia z Orlenem. Chodzi m.in o cały czas prowadzone ze stroną społeczną ustalenia warunków, na jakich proces tworzenia multienergetycznego koncernu będzie przebiegał. Lotos zapewnia, że w tej materii jest coraz bliżej wypracowania konsensusu.