Instrumentem bazowym dla nowej emisji certyfikatów jest indeks DivDAX obliczany w euro, który skupia 15 płynnych i dywidendowych spółek z niemieckiego rynku. - Instrumenty te będą notowane na rynku regulowanym, dzięki czemu klient będzie miał dostęp do aktualnej wyceny inwestycji oraz możliwość wyjścia z niej w dowolnym momencie – tłumaczy Sławomir Czarny z DI Xelion. Dodaje, że broker planuje we współpracy z UniCredit Bank AG wprowadzanie kolejnych certyfikatów strukturyzowanych do oferty.

Obecnie na GPW jest notowanych ponad 1000 produktów strukturyzowanych.