– Cieszymy się, że BNP Paribas wyemitował serię certyfikatów strukturyzowanych na naszym rynku. Nowe instrumenty poszerzą paletę możliwości inwestycyjnych o certyfikaty typu autocall na indeks EURO STOXX BanksPrice EUR Index. Liczymy na to, że będąc już na polskim rynku i mając przetartą ścieżkę emisji produktów strukturyzowanych, emitent wprowadzi na GPW w przyszłości kolejne – mówi Marek Dietl, prezes GPW.

Cena emisyjna certyfikatów wynosi 1000 zł. Liczba certyfikatów, które emitent wprowadził do obrotu wynosi 56 465 sztuk. Nowe instrumenty będą notowane na rynku równoległym w systemie animatora rynku. Dystrybutorem certyfikatów było BM Banku BGŻ BNP Paribas, które prowadziło sprzedaż w sieci Banku BGŻ BNP Paribas.

– Jesteśmy podekscytowani możliwością notowania naszych certyfikatów strukturyzowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, dzięki czemu zwiększy się ich przejrzystość i płynność. Mamy nadzieję, że pomoże to w dalszym rozwoju produktów strukturyzowanych w sieci Banku BGŻ BNP Paribas oraz pozwoli na bliższą współpracę z innymi dystrybutorami w Polsce – mówi Danuta Wolniak z londyńskiego oddziału BNP Paribas, odpowiedzialna za rozwój produktów inwestycyjnych.

Obecnie na warszawskiej giełdzie notowanych jest 940 produktów strukturyzowanych.