Gdzie jest punkt równowagi na rynku ropy naftowej?

Czy ceny ropy mają potencjał do wzrostów w średnim i długim terminie?

Co z cenami gazu? Czy kolejne miesiące mogą przynieść dalsze turbulencje?

Jakich poziomów cenowych na rynku gazu można się spodziewać?

Co się dzieje z cenami miedzi? Gdzie może być dno notowań?

Jakie czynniki będą miały kluczowe znaczenie dla rynku surowców i towarów w II półroczu?