Marcin Dyl dołączył do kancelarii Królikowski Marczuk Dyl Adwokaci i Radcowie Prawni w charakterze jej partnera. Do końca 2019 r. Dyl pełnił funkcję prezesa Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami nieprzerwanie przez 14 lat.

Kancelaria Królikowski Marczuk Dyl specjalizuje się w doradztwie na rzecz przedsiębiorców w obrocie gospodarczym. - Nasz zespół został zbudowany wokół wiodących autorytetów w środowisku prawniczym, posiadających uznanie i renomę rynkową oraz legitymujących się dorobkiem naukowym. Prof. Dyl z jego wieloletnim doświadczeniem, wyczuciem i rozumieniem potrzeb biznesu, umocni i dopełni pozycję kancelarii w rozległym obszarze prawa administracyjnego, w szczególności w zakresie problematyki funkcjonowania firm inwestycyjnych na rynku kapitałowym – komentuje Marcin Marczuk, partner zarządzający KMD.legal.

"Ogromnie cieszę się na rozpoczęcie współpracy z tak doświadczonym zespołem kancelarii. Będzie to jednocześnie otwarcie nowego rozdziału w moim życiu zawodowym, gdzie mam nadzieję wykorzystać dotychczasowe doświadczenie uzyskane przez wiele lat działalności na pograniczu biznesu, instytucji regulacyjnych i nadzorczych oraz praktyki uniwersyteckiej - mówi Dyl. - W ostatnim czasie przepisy regulujące działalność spółek publicznych i firm inwestycyjnych uległy znaczącym zmianom. Fundusze inwestycyjne z jednej strony stanęły przed ogromnymi wyzwaniami regulacyjnymi, z drugiej otrzymały możliwość zarządzania środkami zgromadzonymi w ramach PPK, gdzie w pierwszej fazie wdrożenia zdominowały ten rynek zarówno pod względem liczby zawartych umów, jak i pod względem wartości planowanych wpłat. Będąc prezesem IZFiA miałem możliwość na bieżąco monitorować pojawiające się jednocześnie zagrożenia i szanse. Myślę, że zmiana miejsca w strukturze aktywności zawodowej pozwoli mi aktywniej wspierać podmioty rynku kapitałowego, skupiając się na zindywidualizowanych potrzebach konkretnego klienta - dodaje były prezes IZFiA.