- Po raz kolejny wygraliśmy przetarg na dostawę szczepionki przeciwgruźliczej BCG, co potwierdza naszą dominację w tym obszarze na krajowym rynku. Szczepionkę przeciwgruźliczą BCG mamy zarejestrowaną także na rynku węgierskim i ukraińskim, z którymi wiążemy duże nadzieje na ekspansję - komentuje Mieczysław Starkowicz, prezes Synthaverse.

Czytaj więcej

Synthaverse ze stratą netto w I kwartale 2024 r.

Spółka w ostatnim czasie była bardzo aktywna, jeśli chodzi o nowe kontrakty. W maju zawarła umowę, na podstawie której szwajcarska firma farmaceutyczna Chemo udzieliła licencji dotyczącej sprzedaży produktu leczniczego Davoster na polskim rynku. Tegorocznym osiągnięciem jest również dopuszczenie do obrotu w Rumunii produktu leczniczego BCG wytwarzanego przez lubelską spółkę. Maksymalna wartość rocznej sprzedaży jest szacowana na około 5,3 mln zł. Dystrybutorem produktu została bukaresztańska Anisapharm Distribution SRL, która jest partnerem biznesowym Synthaverse w Rumunii. diagnostycznych przy zatruciach i badaniach biochemicznych oraz chemiczno-analitycznych.

Rozbudowa mocy pod przyszłe zlecenia

Synthaverse buduje rynek zbytu z myślą o sprzedaży w kolejnych latach. Temu mają służyć realizowane przez spółkę i będące już na finiszu duże inwestycje. Z początkiem tego roku spółka uruchomiła nowe centrum badawczo-rozwojowego, którego celem jest opracowywanie i wdrażanie na rynek produktów leczniczych charakteryzujących się wysoką innowacyjnością. Ponadto w 2024 r. firma zamierza skończyć inwestycję w nowy zakład Onko BCG. W kwietniu otrzymała pozwolenie na jego użytkowanie. Inwestycja umożliwi zwiększenie produkcji flagowego leku o ok. 300 tys. opakowań rocznie. W 2026 roku spółka zamierza osiągnąć pełną operacyjność, zarówno nowego zakładu produkcyjnego, jak też nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego. - Inwestycja związana z budową nowego zakładu realizowana jest zgodnie z planem. W kwietniu otrzymaliśmy pozwolenie na jego użytkowanie, a 1 lipca planowany jest odbiór końcowy całego zakładu Onko BCG - wyjaśnia szef Synthaverse.