Selvita otrzymała zlecenia od jednej z największych firm farmaceutycznych na świecie (jej nazwy nie ujawniono) o łącznej wartości ponad 15 mln zł. Ich przedmiotem są usługi zintegrowanego wsparcia w zakresie badań i usług analitycznych, które mają wspierać programy badawcze klienta w obszarze rozwoju leków. Czas ich realizacji zaplanowano do 31 lipca 2024 r. Równocześnie rozszerzono dotychczasową współpracę z klientem o usługi w farmakologii in-vitro oraz in-vivo. Ich realizacja została zaplanowana do końca 2023 r.

Miłosz Gruca, wiceprezes Selvity, podkreśla, że zwiększanie sprzedaży do dużych firm farmaceutycznych wpisuje się w obraną przez firmę jeszcze w 2022 r. strategię, zorientowaną na wzmocnienie stabilnej bazy przychodowej i zabezpieczenie długoterminowych kontraktów. – Proces wyboru dostawców przez Big Pharma jest procesem złożonym i długotrwałym, trwającym niejednokrotnie kilka kwartałów. Widzimy już pierwsze efekty naszej pracy – udział dużych firm farmaceutycznych w przychodach Selvity rośnie, i podejmujemy działania, aby w najbliższych kwartałach trend ten był kontynuowany – wyjaśnia.

Równocześnie spółka chce mieć zdywersyfikowany portfel zleceń pod kątem odbiorców. – Dążymy do zrównoważonego rozwoju Selvity, dlatego mocno intensyfikujemy sprzedaż, zarówno do dużych firm farmaceutycznych, jak i zapewniających wyższe marże spółek biotechnologicznych. Szczególnie aktywnie działamy na rynkach, które mają najlepszy dostęp do finansowania – w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii – wskazuje Gruza.

– W 2023 r. istotnie wzmocniliśmy zespoły odpowiedzialne za sprzedaż i marketing. Widzimy liczne efekty podjętych działań i spodziewamy się wyraźnego ich wpływu w 2024 r. – dodaje.