Wzmożony popyt był odpowiedzią rynku na pozytywną decyzję Agencji Badań Medycznych w sprawie dofinansowania projektu rozwoju leku PB003. Całkowita wartość projektu wynosi 48,9 mln zł, a rekomendowana przez ABM kwota dofinansowania to 32,4 mln zł. Termin realizacji projektu to lata 2022-2026. Warunkiem uruchomienia dofinansowania jest podpisanie umowy z ABM.

Projekt badanie kliniczne 1 fazy mające na celu zbadanie bezpieczeństwa, tolerancji i skuteczności bispecyficznego związku u pacjentów z zaawansowanymi guzami litymi obejmuje zaawansowane etapy produkcji kandydata na lek oraz pierwszą fazę badań klinicznych prowadzonego już przez spółkę projektu rozwoju leku PB003. Projekt PB003 (PureActivator) zakłada nowatorskie podejście do opracowania leku opartego na bimodalnym białku fuzyjnym, które synergistycznie aktywuje komórki NK i minimalizuje immunosupresję w mikrośrodowisku guza raka płuc.

Czytaj więcej

Pure Biologics szykuje emisję akcji

Celem Pure Biologics jest równoległy rozwój projektów PB003 i PB004 w 2023 roku, dzięki czemu w ocenie zarządy możliwe będą liczne optymalizacje kosztowe, przede wszystkim związane z przeprowadzeniem badań klinicznych fazy 0. Pure Biologics podał ponadto, że zrezygnował z realizacji rekomendowanego przez ABM dofinansowania nowego projektu PB108.

Pure Biologics jest biofarmaceutyczną firmą koncentrującą się na odkrywaniu i rozwijaniu leków biologicznych oraz opracowywaniu terapii pozaustrojowych. Spółka prowadzi badania z wykorzystaniem własnych, opatentowanych platform technologicznych do selekcji cząstek aktywnych – przeciwciał i aptamerów.

Pure Biologics zadebiutowała na rynku NewConnect pod koniec 2018 r. W grudniu 2020 r. Spółka przeniosła notowania na rynek regulowany GPW. Obecnie kapitalizacja spółki wynosi ok. 75 mln zł.