– Nasi pracownicy i kadra zarządzająca to nasze kluczowe aktywa. Dlatego zależy nam, żeby dodatkowo ich zmotywować i żeby mogli partycypować w rozwoju firmy. Już dziś osiągnęliśmy bardzo dużo, co mam wrażenie rynek nie do końca widzi, a bieżący rok będzie dla spółki przełomowy. Nie ma to jeszcze odzwierciedlenia w wycenie spółki, ale jestem przekonany, że szybko się to zmieni – podkreśla Marek Borzestowski, prezes NanoGroup.

Program motywacyjny obejmie okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2023 r. Firma może wydać maksymalnie 761 tys. warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji. Program będzie podzielony na cztery etapy, które zostaną zrealizowane pod warunkiem osiągnięcia przez kurs spółki (obecnie 3,22 zł) od dwukrotności do ośmiokrotności wartości bazowej akcji (3,60 zł).

Powołano też Radę Naukowa, której zadaniem będzie opiniowanie i rekomendowanie działań prowadzonych przez spółkę w obszarze innowacyjnym i rozwojowym, opiniowanie wdrażania innowacji oraz długoterminowej strategii NanoGroup. Rada Naukowa powoływana jest przez walne zgromadzenie na cztery lata i może liczyć od dwóch do czterech członków. Akcjonariusze delegowali do niej dwóch członków rady nadzorczej, na których miejsce powołano nowe osoby. NanoGroup nie generuje jeszcze zysków, co wynika z braku sprzedaży i relatywnie wysokich nakładów ponoszonych na rozwój i badania. JIM