- Jednomyślne decyzje zgromadzenia akcjonariuszy, które dzisiaj zapadły, potwierdzają wsparcie akcjonariatu dla kierunku rozwoju zaproponowanego przez zarząd. To dla spółki bardzo istotna sprawa. Notowania na rynku regulowanym dają większe możliwości rozwoju rosnącym spółkom, to zasadnicza jakościowa zmiana. Daje szansę na stabilizację akcjonariatu, a także dużo lepszy dostęp do nowego kapitału. W pierwszym kwartale 2021 roku będziemy finalizować strategię na najbliższe 2-3 lata. W krótkim horyzoncie możemy się rozwijać z posiadanej gotówki i korzystając z instrumentów bankowych. Rozbudowa mocy wytwórczych, wzrost organiczny, to już się dzieje. Chociaż dzisiaj tego nie planujemy, dopuszczamy ewentualną emisję, jeżeli w naszych planach pojawią się projekty, takie jak akwizycje, które umożliwiłyby skokowy wzrost przychodów, ale z drugiej strony wymagałyby większych nakładów finansowych" - powiedział Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaximy.

Spółka podała wstępną informację o rekordowych w historii spółki miesięcznych wynikach finansowych za listopad, a także za 11 miesięcy 2020 r.

Spółka za miesiąc listopad osiągnęła zysk netto na poziomie 1,8 mln zł., a zysk EBITDA wyniósł 2,4 mln zł. Rentowność netto ukształtowała się na poziomie 22,35 proc. Po 11 miesiącach 2020 r. zysk netto wynosi 7,6 mln zł, EBITDA 11 mln zł.