Polski Bank Komórek Macierzystych rozpoczął operację połączenia działalności ze spółką Vita 34, największym prywatnym bankiem komórek macierzystych w krajach niemieckojęzycznych.

Można składać deklaracje

Vita 34 oferuje akcjonariuszom polskiej spółki zamianę wszystkich akcji PBKM na akcje Vita 34 w drodze aportu. Akcjonariuszom zaoferowano objęcie 1,3 nowej akcji w zamian za 1 akcję PBKM. Jednym z warunków finalizacji transakcji jest osiągnięcie minimalnego poziomu akceptacji wynoszącego 95 proc. pozostających w obrocie akcji PBKM. Akcjonariusze PBKM mogą składać deklaracje przyjęcia oferty zamiany akcji już od poniedziałku do 18 października 2021 r.

– Moim zdaniem oferta złożona akcjonariuszom PBKM przez Vita 34 jest korzystna z punktu widzenia oferowanego parytetu zamiany. Jej atrakcyjność zwiększa fakt, że po zamianie akcji PBKM na akcje Vita 34 obecni akcjonariusze PBKM będą posiadali udziały w dużo większej spółce o kapitalizacji rynkowej blisko 250 mln euro, o znacząco większej płynności, i notowanej na wiodącej europejskiej giełdzie papierów wartościowych – Deutsche Boerse we Frankfurcie – wyjaśnia Jakub Baran, współzałożyciel, akcjonariusz i prezes PBKM.

GG Parkiet

AOC Health, będący większościowym akcjonariuszem PBKM, prezes PBKM, wiceprezes Tomasz Baran oraz kilku innych akcjonariuszy spółki już zobowiązało się wnieść do Vita 34 łącznie prawie 6,4 mln akcji PBKM, reprezentujących około 69 proc. kapitału.

– Wierzę, że nasi akcjonariusze mniejszościowi nie mają wątpliwości, że połączenie działalności przedsiębiorstw będzie kolejnym kamieniem milowym dla dalszego dynamicznego rozwoju Grupy FamiCord i zdecydują się wziąć udział w transakcji zamiany akcji – uważa szef PBKM. Większość pozostałych akcji jest w rękach funduszy OFE i TFI. Największy pakiet należy do Nationale-Nederlanden OFE – 13,9 proc. akcji i głosów.

Efekt połączenia sił

W ocenie zarządu PBKM połączenie działalności z Vita 34 przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju obu spółek, umocnienia pozycji PBKM na bardzo perspektywicznym rynku niemieckim oraz pozwoli spółce wejść na nowe rynki. Efektem połączenia działalności mają też być korzyści wynikające z synergii kosztowych i obniżenia kosztów działalności, które w skali roku oszacowano na 3,1 mln euro (przed opodatkowaniem), co będzie miało bezpośredni wpływ na wzrost wyników. Dodatkowo obie firmy mają skorzystać na znacznym zwiększeniu siły zakupowej i poprawie pozycji negocjacyjnej względem dostawców.

Podczas ostatniej sesji akcje PBKM traciły na wartości nawet ponad 3 proc., osiągają cenę 85 zł, co daje wycenę na poziomie ok. 785 mln zł. Vita 34 jest największym prywatnym bankiem komórek macierzystych w krajach niemieckojęzycznych. Jest notowana na giełdzie we Frankfurcie. W poniedziałek jej akcje wyceniane były po ok. 16 euro, co daje kapitalizację spółki na poziomie ok. 66 mln euro (ok. 300 mln zł).