Ponadto badanie wykazało wysoką korelację wyników EASY-TEST z wynikami powszechnie stosowanego w diagnostyce prostaty testu PSA wynoszącą 89,4 proc. Ze względu na dwa możliwe wyniki testu (wynik ujemny bądź dodatni), EASY-TEST jest natomiast łatwiejszy w interpretacji. - Wyniki eksperymentu medycznego w projekcie EASY-TEST są zgodnie z naszymi oczekiwaniami. W naszej opinii uzyskane bardzo wysokie parametry czułości i swoistości naszych testów potwierdzają istotne możliwości diagnostyczne platformy technologicznej Urteste do wczesnej diagnostyki nowotworów i jej efektywność w warunkach zbliżonych do rzeczywistych – wyjaśnia prof. Adam Lesner, główny pomysłodawca projektu, współzałożyciel i przewodniczący Rady Naukowej Urteste.

Na podstawie uzyskanych wyników zostanie opracowany finalny prototyp testu oraz zaprojektowane badanie kliniczne, które posłuży do certyfikacji przyszłego wyrobu medycznego IVD (In Vitro Diagnostics), co z kolei umożliwi wprowadzenie produktu na rynek. - Uzyskane wyniki są w pełni zgodne z naszymi założeniami, potwierdzają zasadność kontynuowania projektu EASY-TEST oraz koncepcję testów z próbki moczu do wcześniej diagnostyki chorób nowotworowych. Jesteśmy bardzo pozytywnie nastawieni do dalszego rozwoju platformy technologicznej Urteste. Naszym celem jest opracowanie testów diagnostycznych z próbki moczu dla kilkunastu najczęściej występujących nowotworów. Głęboko wierzymy, że nasza technologia jest przełomowa w skali globalnej i ma realną szansę na komercjalizację – podsumowuje Grzegorz Stefański, współzałożyciel i prezes Urteste.

Obecnie w portfelu Urteste znajduje się 15 projektów testów onkologicznych, na różnych etapach rozwoju, na różne typy nowotworów, takie jak: rak prostaty, trzustki, nerki, jelita grubego, płuca, dróg żółciowych, wątroby, jajnika, trzonu macicy, żołądka, przełyku, piersi, białaczka, chłoniak, glejak. Najbardziej zaawansowanymi projektami Spółki są EASY-TEST (rak prostaty) oraz Panuri (rak trzustki).