Trzeba powiedzieć, że projekt ten zawiera zmiany najdalej idące spośród wszystkich aktów prawnych objętych tymi pracami. Zmiany te dotyczą zarówno emitentów, którzy chcą zadebiutować na rynku kapitałowym, jak i tych z pewnym doświadczeniem giełdowym. Dotyczą zarówno emitentów notowanych na rynku regulowanym, jak i na rynku rozwoju MŚP.

Łatwiejsze IPO i SPO