Propozycje mają na celu naprawę funkcjonowania obecnych przepisów, które okazały się być przeszkodą dla MŚP poszukujących finansowania na rynkach kapitałowych.

Najważniejsze propozycje zmian w dyrektywie MiFID II