Ameryka ratuje niemiecki handel zagraniczny

Wprawdzie nadwyżka handlowa wzrosła w październiku do 17,8 miliarda euro z 16,7 miliarda euro we wrześniu, ale eksport i import spadły. Załamał się zwłaszcza handel z krajami UE. Sytuację ratowały Stany Zjednoczone.

Publikacja: 04.12.2023 14:41

Ameryka ratuje niemiecki handel zagraniczny

Foto: AFP

W październiku 2023 r. niemiecki eksport spadł o 0,2 proc., a import o 1,2 proc. w ujęciu kalendarzowym i sezonowym w porównaniu z wrześniem 2023 r. Federalny Urząd Statystyczny (Destatis) na podstawie tymczasowych danych podaje również, że w skali roku eksport spadł o 8,1 proc., a import o 16,3 proc. Niemcy wyeksportowały towary o łącznej wartości 126,4 mld euro, importując towary o wartości 108,6 mld euro. Saldo handlu zagranicznego wykazało w październiku nadwyżkę w wysokości 17,8 mld euro wobec 16,7 mld euro we wrześniu 2023 r. i 7,8 mld euro w październiku 2022 r.

W październiku eksport do ​​państw członkowskich Unii Europejskiej miał wartość 67,9 mld euro, natomiast import 56,9 mld euro. W porównaniu z wrześniem eksport spadł o 2,7 proc., a import o 2,8 proc. Wartość towarów wyeksportowanych do krajów strefy euro w październiku 2023 r. wyniosła 47,8 mld euro (-1,9 proc.), a wartość towarów importowanych z tych krajów wyniosła 38,0 mld euro (-1,9 proc.). Do krajów UE nienależących do strefy euro wyeksportowano towary o wartości 20,1 mld euro (-4,4 proc.), natomiast wartość towarów importowanych z tych krajów wyniosła 18,9 mld euro (-4,6 proc.).

Eksport towarów do krajów spoza UE wyniósł w październiku 58,5 mld euro, natomiast import z tych krajów wyniósł 51,8 mld euro. W porównaniu z wrześniem eksport wzrósł o 2,9 proc., a import o 0,8 proc.

Większość niemieckiego eksportu w październiku 2023 r. trafiła do Stanów Zjednoczonych. Eksport wzrósł w porównaniu z wrześniem o 5,7 proc., a jego wartość do 13,5 mld euro. Eksport do Chińskiej Republiki Ludowej wzrósł o 1,5 proc. do 7,9 mld euro, a do Wielkiej Brytanii o 5,6 proc. do 6,6 mld euro.

Większość importu w październiku 2023 r. pochodziła z Chińskiej Republiki Ludowej. Sprowadzono stamtąd towary o wartości 12,7 mld euro, co oznaczało spadek o 2,4 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem. Import ze Stanów Zjednoczonych wzrósł o 2,2 proc. do 7,9 mld euro. Import z Wielkiej Brytanii spadł w tym samym okresie o 15,1 proc. do 2,7 miliarda euro.

Eksport do Federacji Rosyjskiej spadł kalendarzowo i skorygowany sezonowo o 5,0 proc. do 0,6 mld euro w październiku 2023 r. w porównaniu z wrześniem 2023 r. W porównaniu z październikiem 2022 r., kiedy eksport do Rosji gwałtownie spadł w wyniku rosyjskiego ataku na Ukrainę, spadł o 40,5 proc.. Import z Rosji wzrósł w październiku o 6,6 proc. do 0,2 mld euro w porównaniu z wrześniem 2023 r. i spadł o 88,5 proc. w porównaniu z październikiem 2022 r.

Gospodarka światowa
Węgry. Kolejna obniżka stóp w Budapeszcie
Materiał Promocyjny
ESG W NIERUCHOMOŚCIACH
Gospodarka światowa
W lutym nastroje konsumentów w Niemczech nieznacznie się poprawiły
Gospodarka światowa
Berkshire przyciąga dobrymi wynikami
Gospodarka światowa
Analitycy nie wierzą w potencjał Europy
Gospodarka światowa
Europejskie indeksy w górę, zyski spółek w dół
Gospodarka światowa
Wzrost gospodarczy powraca do naszego regionu