Tag: Unia Europejska (UE)

Polskie start-upy mogą zgarnąć duże pieniądze

Dokładamy się do finansowania unijnej innowacyjności, ale rodzime laboratoria i naukowcy niewiele z tego mają. Czy to się zmieni?

Trzeba myśleć unijnie, ale działać należy lokalnie

Utworzenie unii rynków kapitałowych to teoretycznie dobry pomysł, ale jak zawsze diabeł będzie tkwił w szczegółach. Te mogą być dla Polski bardzo niebezpieczne.

Firmy nie uciekną od pełnej unijnej opłaty od zysków

Mimo prób tłumaczenia się Brukseli opłatą od firm elektroenergetycznych Polska wprowadzi pełny podatek od zysków energetyki.

Unia rynków potrzebna, ale nie ułatwi biznesu polskim pośrednikom

Apel o unifikację rynków kapitałowych w UE jest zasadniczo słuszny, jeśli będzie prowadził wreszcie do zmniejszenia liczby i uproszczenia regulacji, a co do tego można mieć uzasadnione wątpliwości – mówi Rafał Mikusiński, zastępca przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Zgoda Rady Europejskiej na zielone obligacje

Negocjatorzy Rady i Parlamentu mają wstępne porozumienie w sprawie utworzenia europejskich zielonych obligacji.

Metan w centrum dyskusji węglowych gigantów

Na trzy duże spółki górnicze w Polsce – PGG, JSW i Bogdankę – każdą rozporządzenie metanowe dotknie w inny sposób. Najbardziej ucierpieć może PGG, która wskazuje na zagrożenie jeszcze szybszym zamykaniem kopalń.

Notyfikacja pomocy publicznej stoi

Rozmowy dotyczące pomocy publicznej dla kopalń mają rok. Nic nie wskazuje na to, aby zgoda Brukseli na dotacje była możliwa przed wyborami.

Rok pełen wyzwań

Komisja Europejska nie spodziewa się, by UE i strefa euro wpadły w tym roku w recesję. Podwyższyła dla nich prognozy wzrostu gospodarczego. Umiarkowanie obniżyła jednak projekcję PKB dla Polski na 2023 r.

Pieniędzy na innowacyjne projekty w Polsce w 2023 r. nie powinno brakować – motorem napędowym będą unijne fundusze

Bruksela chce wspierać naukowców i innowatorów w Europie w poszukiwaniu przełomowych rozwiązań m.in. w zakresie wyzwań środowiskowych, energetycznych i cyfrowych. Komisja w grudniu ub. r. przyjęła program „Horyzont Europa” na lata 2023–2024, w ramach którego na tego typu projekty przeznaczone zostanie ok. 13,5 mld euro.

Inflacja – odwilż na Starym Kontynencie

Spośród krajów Unii Europejskiej inflacja HICP przyspieszyła w grudniu tylko na Węgrzech, w Szwecji oraz na Malcie. EBC zyskuje więc większe pole do manewru.