W okresie styczeń – październik 2022 r. dochody budżetu państwa wyniosły 425,9 mld zł i były wyższe o 20,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego – podało Ministerstwo Finansów w czwartkowym komunikacie.

Dochody podatkowe były wyższe o ok. 39,1 mld zł niż rok wcześniej. Największy wzrost rok do roku widać w podatku CIT, który przyniósł budżetowi aż o 41,2 proc. więcej, czyli o 17,6 mld zł. Dobrze wyglądają też wpływy z VAT, które są po październiku o 7,1 proc. wyższe (tj. ok. 12,7 mld zł), mimo obniżonych stawek na żywności, energię i paliwa w ramach tarczy antyinflacyjnej. 

Czytaj więcej

Wiarygodność ekonomiczna Polski spada

Dochody z PIT także rosną rok do roku - mimo obniżek w ramach Polskiego Ładu - o 3,3 proc. (tj. ok. 1,9 mld zł). Na akcyzie budżet zyskał zaś 8 proc. (5,1 mld zł).

Z kolei dochody niepodatkowe spały rok do roku o 18,8 mld zł (tj. 37,2 proc.). Resort finansów wyjaśnia, że jest to związane z przekazaniem części zysku NBP do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 9,6 mld zł (na obsługę dodatków węglowych) oraz z przekazaniem I i II transzy z tytułu wpływów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2 do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w kwocie 4,7 mld zł (na rozwiązaniach osłonowe w zakresie niektórych źródeł ciepła).

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – październik 2022 r. wyniosło 398,7 mld zł. To aż o 44,9 mld zł, tj. 12,7 proc. więcej niż rok wcześniej.

Czytaj więcej

Członek RPP Ludwik Kotecki
Kotecki i Tyrowicz przedstawili odrębne zdanie do opinii RPP do budżetu na 2023 r.

Tak wysoki wzrost resort finansów tłumaczy większą dotacją (o 5,5 mld zł) do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, m.in. na pokrycie zwiększonej do poziomu 7 proc. waloryzacji świadczeń. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów otrzymała dodatkowe 4 mld zł na zadań z zakresu zakupu rezerw strategicznych, a resort obrony narodowej – 6,5 mld zł. Wyższe niż rok wydatki wcześniej dotyczyły też subwencji dla samorządów oraz na składkę do UE.

Mimo wzrostu wydatków, wynik budżetu państwa w okresie styczeń-październik wciąż jest na wysokim plusie – nadwyżka wyniosła 27,2 mld zł (po wrześniu było to 27,5 mld zł nadwyżki).