Specjalizująca się w budowie infrastruktury kolejowej i drogowej firma podała, że prezes Arkadiusz Arciszewski został zatrzymany na zlecenie Prokuratury Krajowej. „Firma nie posiada dalszych informacji, w tym o przyczynach zatrzymania. Według posiadanych informacji czynności procesowe są w toku” – czytamy w komunikacie.

Informacja spowodowała, że kurs Trakcji spadał po trzynastej o 4 proc.

Zatrzymanych 16 osób. W tle korumpowanie urzędników

„20 maja br., na polecenie prokuratora Podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Białymstoku funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 16 osób w śledztwie dotyczącym m.in. wręczania korzyści majątkowych osobom pełniącym funkcje publiczne. Wśród zatrzymanych jest m.in. Arkadiusz A. Zatrzymani po doprowadzeniu do prokuratury usłyszą zarzuty. Po ich ogłoszeniu prokurator podejmie decyzję w przedmiocie zastosowania środków zapobiegawczych” – napisał prok. Karol Borchólski z działu prasowego Prokuratury Krajowej. Zastrzegł, że z uwagi na dobro postępowania przygotowawczego oraz wykonywane i czynności procesowe, na obecnym etapie PK nie udziela szczegółowych informacji co do zakresu zarzutów oraz prowadzonych czynności procesowych.

PrezesTrakcji to menedżer z branży budowlanej

Arkadiusz Arciszewski został prezesem kontrolowanej przez Skarb Państwa (PKP PLK) Trakcji od kwietnia br. W latach 2022-2024 był wiceprezesem spółki Polimex Infrastruktura, a w latach 2019-2022 był wiceprezesem Trakcji. Pracował też w spółkach IDS-Bud, PKP PLK, PRI Pol-Aqua i Budimex.