Legislacyjny bałagan. GPW zawiesza notowania 9 spółek

Giełda postanowiła zawiesić obrót akcjami ASI do czasu ustania ryzyka prawnego. To zaskoczenie, bo wydawało się już, że kontrowersyjne zmiany spółek publicznych nie obejmą.

Publikacja: 27.09.2023 10:43

Legislacyjny bałagan. GPW zawiesza notowania 9 spółek

Foto: Fotorzepa/Grzegorz Psujek

Zawieszenie notowań dotyczy 9 firm. Są to: MCI Capital, Imperio, Unfold.VC, ABS Investment, Apollo Capital, Carpathia Capital, Centurion Finance, JR Holding oraz Spark VC.

Decyzja GPW ma związek nowymi przepisami, które weszły w życie 29 września. Chodzi o zmiany w przepisach ustawy o funduszach inwestycyjnych. Giełda uzasadnia, że nowe przepisy dotyczące spółek ASI przewidując w określonych przypadkach sankcję nieważności dla transakcji akcjami spółek posiadających ten status, wprowadzają tym samym częściowe ograniczenie zbywalności tych akcji. GPW twierdzi, że obecny, literalny kształt przepisów nie przewiduje wyłączenia spod nowego reżimu akcji spółek ASI mających status spółek publicznych, bądź przynajmniej akcji takich spółek, które zostały dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu.

Czytaj więcej

KNF zgodziła się na wycofanie z obrotu akcji Summa Linguae Technologies i Arterii

"Powyższy stan prawny generuje, w naszej ocenie, trudne obecnie do oszacowania ryzyko uznania za nieważne części transakcji zawieranych na rynkach GPW akcjami spółek ASI, począwszy od dnia 29 września 2023 r. To zaś mogłoby przynieść dalsze negatywne skutki dla interesów inwestorów giełdowych uczestniczących po tej dacie w obrocie tego rodzaju akcjami, jak również stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu giełdowego” – czytamy w komunikacie. Giełda podkreśla, że podjęła decyzję po zasięgnięciu opinii zewnętrznych doradców.

Jest to zaskoczenie, bo z wydanego na początku września komunikatu KNF i MF wynikało, że wprowadzane zmiany nie odnoszą się do spółek ASI notowanych na giełdzie.

Na najnowszą decyzję Giełdy szybko zareagował JR Holding. Zapowiedział przeprowadzenie transakcji kapitałowych w celu wyłączenia ograniczenia zbywalności akcji.

"Główny akcjonariusz JR Holding ASI i prezes zarządu spółki January Ciszewski podejmie niezwłocznie działania zmierzające do możliwie pilnego przeprowadzenia transakcji kapitałowych, których celem będzie wyłączenie, w odniesieniu do emitenta, ograniczenia zbywalności akcji (…)” – czytamy w raporcie bieżącym JR Holdingu.

Firmy
Nowelizacja systemu kaucji zmierza do Sejmu
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży
Firmy
Anna Cieślak-Wróblewska laureatką Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka
Firmy
Walka o tantiemy dla artystów
Firmy
Żabka wybiera się na giełdę. Co o tym sądzą analitycy?
Firmy
Rusza sezon walnych zgromadzeń spółek publicznych. Część może być ciekawa
Firmy
Startupy. W te branże najchętniej inwestują fundusze venture capital