Aforti: nie jesteśmy piramidą finansową

Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdza informacje „Parkietu”, że zostało wszczęte postępowanie dotyczące notowanej na NewConnect spółki. W sprawę zaangażowane są też PANA, UOKiK, KNF i GPW.

Publikacja: 20.07.2023 21:00

Aforti: nie jesteśmy piramidą finansową

Foto: materiały prasowe

Prokuratura Okręgowa w Warszawie potwierdza, że na wniosek Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego zostało wszczęte postępowanie dotyczące spółki Aforti.

– Postępowanie toczy się w sprawie (in rem). Obecnie prokuratura przeprowadza czynności procesowe zmierzające do ustalenia sytuacji wspomnianej spółki oraz gromadzi materiał dowodowy – informuje prokurator Szymon Banna.

Tymczasem Aforti Holding podkreśla, że do dnia publikacji medialnych (m.in. przez redakcje „Gazety Wyborczej” i „Parkietu”) nie dysponowało żadną wiedzą o jakichkolwiek postępowaniach, które miałyby się rzekomo toczyć w sprawie spółki, w jakiejkolwiek prokuraturze. Spółka informuje, że również podmioty wykonujące jej audyt nie dysponują jakąkolwiek wiedzą w tym zakresie ani nie były informowane przez PANA czy UOKiK o jakichkolwiek rzekomych nieprawidłowościach.

„Do dnia dzisiejszego nikt z prokuratury czy instytucji nadzoru nie kontaktował się ze spółką Aforti Holding, audytorami lub osobami reprezentującymi naszą spółkę. Tym bardziej dziwi nas, że urzędy, jakoby mając jakiekolwiek wątpliwości, nie podjęły próby kontaktu z nami ani nie przekazały żadnych informacji naszym audytorom” – czytamy w oświadczeniu przesłanym do naszej redakcji przez zarząd. Deklaruje on pełną gotowość do współpracy z wszystkimi organami, w tym zarówno z Prokuraturą Okręgową w Warszawie, jak i z instytucjami nadzorującymi rynek.

Zdaniem spółki dowodem na to, że działa ona z poszanowaniem prawa, jest treść sprawozdania z badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za 2021 r., przedstawionego przez audytora, tj. firmę UHY ECA.

Notowania zawieszone

Obecnie (od 1 czerwca 2023 r.) notowania akcji spółki są zawieszone w związku z nieopublikowaniem raportu rocznego. Audytor pod koniec czerwca wypowiedział spółce umowę na badanie sprawozdań za rok 2022 r. Uzasadnił to m.in. niedotrzymaniem warunków umowy i brakiem możliwości zakończenia badania sprawozdań finansowych w terminie wskazanym przez spółkę. Z kolei zarząd poinformował w komunikacie z 10 lipca, że „dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022. W prowadzonych rozmowach wyznacza jako warunek podpisania umowy nowy termin publikacji raportu (...) na dzień 31 sierpnia 2023 r. i taki też termin wskazuje obecnie jako nowy w ramach zmiany harmonogramu”.

GPW informuje, że w odniesieniu do spółki Aforti podejmowała szereg działań nadzorczych w zakresie obowiązków wynikających z regulaminu ASO (m.in. zawieszenie obrotu, kara upomnienia w 2022 r., kara finansowa oraz nałożenie obowiązku zawarcia umowy z autoryzowanym doradcą w czerwcu 2023 r.), jak również realizowała inne czynności na podstawie art. 68b i 68c ustawy o ofercie, szczegóły których objęte są tajemnicą zawodową.

„Żadna z tych kar nie wynika z działań celowo nakierowanych na kontrolę spółki Aforti czy indywidualnie stwierdzonych nieprawidłowości. Kary te wynikają wprost z regulaminu GPW i związane są z opóźnieniem publikacji raportu rocznego za rok 2021 oraz za rok 2022” – ripostuje spółka. Podkreśla również, że GPW nigdy nie wydała żadnego ostrzeżenia dotyczącego działalności Aforti.

„(...) nigdy nie informowała spółki Aforti o jakichkolwiek powziętych rzekomych wątpliwościach w odniesieniu do sprawozdań z badania sprawozdań finansowych. Przekazanie takiej informacji mogłoby pozwolić spółce na zajęcie stanowiska oraz wprowadzenie zmian, gdyby wątpliwości te znajdowały uzasadnienie w kontekście polityki rachunkowości czy obowiązującym stanie prawnym” – podkreśla zarząd w odpowiedzi na nasze pytania.

Czytaj więcej

PANA o zawirowaniach w Aforti

Działania PANA i UOKiK...

Polska Agencja Nadzoru Audytowego informuje, że w sprawie Aforti na początku 2022 r. po zakończeniu kontroli, w której dostrzeżono możliwe znamiona zjawiska tzw. piramidy finansowej, skierowała zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, która nadzoruje toczące się w sprawie śledztwo. Z kolei UOKiK w marcu 2022 r. zawiadomił prokuraturę w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby reprezentujące Aforti Holding.

– 29 marca 2022 r. otrzymaliśmy do wiadomości kopię zawiadomienia, jakie PANA skierowała do PO w Warszawie po kontroli audytora Aforti. Zawiadomienie to dotyczyło podejrzenia kreatywnej księgowości i oszustwa. Dlatego dodatkowo w maju uzupełniliśmy nasze zawiadomienie do prokuratury, powołując się m.in. na informacje przekazane przez PANA. Przekazaliśmy prokuraturze również kopię pisma PANA – informuje Małgorzata Cieloch, rzeczniczka UOKiK.

Zarząd Aforti podkreśla natomiast, że UOKiK nigdy nie wydał żadnego ostrzeżenia dotyczącego działalności spółki oraz nie informował o jakichkolwiek powziętych wątpliwościach w odniesieniu do sprawozdań z badania raportów finansowych. Co więcej, jak twierdzi zarząd Aforti, do dnia publikacji prasowej spółka nie miała żadnej wiedzy o jakichkolwiek zawiadomieniach składanych przez UOKiK. Nikt w tej sprawie (UOKiK, prokuratura, itp.) nie kontaktował się z zarządem Aforti ani nie prosił o jakiekolwiek wyjaśnienia – twierdzi spółka. Zaznacza również, że postępowanie prowadzone przez prokuraturę toczy się w sprawie, a nie przeciwko Aforti Holding, a żadnemu z przedstawicieli spółki nie przedstawiono żadnych zarzutów. Stanowczo zaprzecza też sformułowaniom mówiącym wprost lub sugerującym rzekome prowadzenie przez spółkę działalności w modelu tzw. piramidy finansowej, kreatywnej księgowości czy innych oszukańczych lub zabronionych prawem metod.

...oraz KNF

Aforti twierdzi, że również Komisja Nadzoru Finansowego nigdy nie wydała żadnego ostrzeżenia dotyczącego działalności spółki oraz nie informowała o jakichkolwiek informacjach przekazanych jej przez PANA czy rzekomym zawiadomieniu do prokuratury. Podkreśla, że spółka nie może się do nich w pełni odnieść, ponieważ zna je tylko z przekazów medialnych. Dodatkowo informuje, że w całym 2022 r. ze strony Komisji Nadzoru Finansowego otrzymała tylko dwa pisma dopytujące o zasady raportowania obligacji, ale w żadnym z pism nie było ani jednego zdania o jakichkolwiek nieprawidłowościach czy prowadzonych postępowaniach.

Komisja Nadzoru Finansowego, poproszona przez nas o komentarz, informuje, że w lutym 2022 r. otrzymała pismo z PANA, w którym Agencja poinformowała Komisję o przekazaniu do prokuratury informacji w sprawie dotyczącej grupy kapitałowej Aforti Holding.

– Informacje zawarte w dokumentach przekazanych przez PANA zostały szczegółowo przeanalizowane przez UKNF i wykorzystane w ramach działań nadzorczych – deklaruje Jacek Barszczewski, rzecznik KNF. Dodaje, że Komisja prowadziła i nadal prowadzi wobec Aforti Holding czynności sprawdzające i wyjaśniające między innymi w zakresie realizowania obowiązków wynikających z rozporządzenia MAR. Analizowane są także informacje pochodzące z otrzymywanych zgłoszeń od uczestników rynku finansowego.

Firmy
Amica nie zyskała w hossie. Analityk: „To trzeba przeczekać”, ale zarząd zwątpił
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży
Firmy
Orlen chce sprzedać Polska Press. Ireneusz Fąfara: ta spółka jest nam niepotrzebna
Firmy
Orlen bez Polska Press? Nowy prezes koncernu zapowiada gruntowne porządki
Firmy
Nasze firmy rozwijają się w Niemczech mimo problemów gospodarki
Firmy
Nowelizacja systemu kaucji zmierza do Sejmu
Firmy
Anna Cieślak-Wróblewska laureatką Nagrody Dziennikarskiej im. Mariana Krzaka