Oddala się złożenie wniosku o upadłość przez Rafako. Spółka wstępnie porozumiała się z Tauronem w kwestii dokończenia bloku węglowego w Jaworznie. Strony zobowiązały się powstrzymać z dochodzeniem wzajemnych roszczeń do 8 marca br. Wówczas ma dojść do ugody. Ma ona – jeśli strony dojdą do porozumienia – zawierać harmonogram oraz sposób zakończenia prac naprawczych i strojeniowych przy bloku 910 MW do końca tego roku. Dla Taurona kluczowe ma być zweryfikowanie parametrów kontraktowych. Jeśli do 8 marca strony doszłyby do porozumienia, miałoby być możliwe zminimalizowanie roszczeń finansowych.