„Unia Rynków Kapitałowych czy Rynek Kapitałowy we Wspólnocie Narodów Europy" - konferencja pod takim tytułem odbędzie się w Warszawie 27 września w Centralnej Bibliotece Rolniczej. Organizatorem imprezy jest Instytut Myśli Schumana. Wstęp na konferencję, podczas której głos zabiorą m.in. wiceminister finansów, Wiesław Janczyk, dr Mirosław Kachniewski, prezes SEG, czy dr hab. Zbigniew Krysiak reprezentujący SGH jest wolny. Patronat medialny nad wydarzeniem objął „Parkiet".

Celem konferencji będzie krytyczna analiza oraz wyciągnięcie wniosków i zaproponowanie rekomendacji i działań w odniesieniu do wprowadzonego modelu Unii Rynków Kapitałowych, który wg planu Komisji Europejskiej ma być wdrożony do 2019 r. - Idee i koncepcje Roberta Schumana dotyczące funkcjonowania jednoczącej się Europy wskazywały na potrzebę równoważenia interesów pomiędzy grupami społecznymi i narodami w zakresie różnych obszarów społecznych i gospodarczych. W kontekście takiego podejścia równoważenie interesów instytucji finansowych z interesami MŚP i gospodarstw domowych jest niezwykle dużym wyzwaniem - mówi Krysiak. Podkreśla, że Brexit oraz inne negatywne skutki wynikające z decyzji unijnych instytucji, które odeszły od koncepcji Roberta Schumana, w dużym stopniu potwierdzają aktualność problemu i konieczność zweryfikowania zaproponowanego w 2015 r. przez Komisję Europejską modelu rynku kapitałowego w Europie. - Koncepcja Roberta Schumana, wynikająca z wizji Europy jako wspólnoty narodów, opiera się na tworzeniu równowagi pomiędzy narodami - kończy Krysiak.

Więcej informacji na: www.imschuman.com