Inwestorzy kupili obligacje serii OK1025 za 1 157,465 mln zł, WZ1128 - za 3 169,7 mln zł, WS0429 - za 2 789,98 mln zł, DS1033 - za 1 865,036 mln zł, WSO447 - za 17 mln zł.

Ministerstwo informowało wcześniej, że zaoferuje na jedynym przetargu sprzedaży - 28 listopada - obligacje skarbowe o wartości 5-9 mld zł.