Wojciech Majerkiewicz

Akcjonariusze Introlu zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,2 zł na akcję

Akcjonariusze Introl zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu na dywidendę 5,14 mln zł pochodzących z częściowego rozwiązania kapitału rezerwowego, co oznacza wypłatę w wysokości 0,2 zł na akcję, podała spółka. Dniem dywidendy ma być 3 kwietnia, dniem wypłaty - 6 kwietnia 2023 r.

MF zaoferuje obligacje za 4-7 mld zł na przetargu sprzedaży we środę

Ministerstwo Finansów zaoferuje 29 marca obligacje skarbowe o wartości 4-7 mld zł, podał resort.

MF: Oprocentowanie obligacji detalicznych w kwietniu na niezmienionym poziomie

Oprocentowanie obligacji detalicznych w kwietniu 2023 r. zostało utrzymane na poziomie z poprzedniego miesiąca, podało Ministerstwo Finansów.

MF sprzedało na przetargu zamiany obligacje za 3,66 mld zł

Na przetargu zamiany Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje skarbowe pięciu serii o łącznej wartości 3 662,249 mln zł, odkupując w zamian (w operacji bezgotówkowej) papiery zapadające w kwietniu, październiku 2023 r. i styczniu 2024 r. o łącznej wartości 3 662,283 mln zł, podał resort.

Cloud Technologies chce skupić do 4,1% akcji własnych po 48 zł za sztukę

Cloud Technologies ogłosiła zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji - chce skupić do 205 069 akcji (do 4,1% wszystkich akcji spółki), a proponowana cena za jedną akcję to 48 zł, podała spółka.

Namsen zapowiedział wezwanie na 52,06 mln akcji Kernel po 18,5 zł/szt., planuje delisting

Namsen Limited z siedzibą na Cyprze zapowiedział ogłoszenie delistingowego wezwania do zapisywania się na sprzedaż 52 057 219 akcji spółki Kernel Holding w cenie 18,5 zł za sztukę, podał podmiot pośredniczący w wezwaniu Trigon Dom Maklerski.

MF zaoferuje obligacje za 4-8 mld zł na jednym przetargu sprzedaży w marcu

Ministerstwo Finansów zaoferuje na jednym przetargu sprzedaży w przyszłym miesiącu - 29 marca obligacje skarbowe o wartości 4-8 mld zł, podał resort. Przetarg zamiany obligacji skarbowych jest planowany 14 marca.

KNF zatwierdziła prospekt DB Energy w związku z przeniesieniem notowań na rynek główny GPW

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt DB Energy, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii D oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D oraz praw do akcji serii D, podała Komisja.

Stalexport Autostrady rekomenduje 0,2 zł dywidendy na akcję

Zarząd Stalexport Autostrady proponuje, by zysk netto za rok obrotowy 2022 w wysokości 48,98 mln zł przeznaczyć w całości na wypłatę dywidendy, razem ze środkami z zysków zatrzymanych oraz kapitału zapasowego, co razem daje 49,45 mln zł i 20 groszy na jedną akcję, podała spółka.

MF sprzedało na przetargu obligacje za 4,6 mld zł, popyt sięgnął 7,39 mld zł

Ministerstwo Finansów (MF) sprzedało na przetargu głównym obligacje pięciu serii zapadające odpowiednio w latach 2025-2033 o łącznej wartości 4 595,3 mln zł, podał resort. Popyt wyniósł łącznie 7 392,3 mln zł.