Kara 900 tys. zł została nałożona za pięciokrotny brak zawiadomienia Skarbca Holdingu i Urzędu o zmianach w stanie posiadania znacznych pakietów akcji spółki. Z kolei 7 mln zł kary zostało nałożonej za nieogłoszenie w terminie trzech miesięcy od przekroczenia 33-proc. ogólnej liczby głosów w Skarbcu Holidng wezwania na sprzedaż akcji. Dodatkowo KNF nałożyła na Lubelski Chmiel Investment obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje Skarbca w liczbie powodującej osiągnięcie 66 proc. ogólnej liczby głosów w Skarbiec albo zbycie walorów do nie więcej niż 33 proc. ogólnej liczby głosów w tej spółce.

Jak podano od września do grudnia 2018 r. dwa FIZAN-y posiadały akcje Skarbca Holdingu w imieniu własnym, ale na rzecz Lubelskiego Chmielu Investment. Jeden z FIZAN-ów posiadał akcje bezpośrednio, a drugi FIZAN pośrednio, nabywając udziały w podmiocie posiadającym bezpośrednio pakiet akcji Skarbiec Holding. Spółka poprzez wykorzystanie mechanizmu „parkowania akcji" posiadała od około 5 do około 49 proc. ogólnej liczby głosów w Skarbiec Holding, a tym samym miała obowiązek sumowania głosów, wynikających z akcji Skarbca Holdingu, posiadanych przez „podmioty parkujące".

KNF informuje, że w związku z łącznym stanem posiadania akcji Skarbca Holdingu Lubelski Chmiel Investment był zobowiązany do ogłoszenia wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w liczbie powodującej osiągnięcie 66 proc. ogólnej liczby głosów w Skarbca Holdingu albo zbycia akcji tej spółki, w liczbie powodującej osiągnięcie nie więcej niż 33 proc. ogólnej liczby głosów.