Jak czytamy w raporcie giełdowym spółki, kredyt przeznaczony będzie na realizację projektów w segmencie dystrybucji, obejmujących program kablowania linii średniego napięcia, przyłączanie nowych odbiorców i źródeł wytwórczych oraz instalację liczników zdalnego odczytu.

Okres dostępności kredytu wynosi 24 miesiące od dnia zawarcia umowy, a okres jej obowiązywania będzie wynosić maksymalnie 18 lat od dnia wykorzystania ostatniej transzy. Łączna wartość nominalna umów finansowania z EBI wynosi 4,26 mld zł. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km kw. PGE obsługuje 5,5 mln klientów.