W przyszłym tygodniu pojawią się kolejne propozycje dotyczące wsparcia podmiotów, które mogą ucierpieć z powodu wysokich cen energii. Ministerstwo klimatu i środowiska pracuje nad ochroną odbiorców indywidulanych, resort rozwoju i technologii nad pomocą dla odbiorców energochłonnych, zaś nad pomocą dla kolejnej grupy pracuje ministerstwo aktywów państwowych.

- We wtorek przedstawię na Radzie Ministrów przygotowane przez ministerstwo aktywów państwowych rozwiązania dot. ochrony odbiorców energii elektrycznej poprzez wprowadzenie ceny maksymalnej dla podmiotów wrażliwych szkół, szpitali ale również samorządów zapowiedział na Twitterze Jacek Sasin.

Sasin przekazał, że projekt ustawy trafił na posiedzenie Komitetu Stałego Rady Ministrów. Dotyczy o szczegółowych rozwiązań wspierających odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządów terytorialnego w związku z sytuacją na rynku energii. - Projekt zakłada wprowadzenie maksymalnej ceny energii, na poziomie 618,24 zł/MWh co stanowi 40 proc. procentowy wzrost względem średniej wysokości taryfy zatwierdzonych przez URE dla gospodarstw domowych, dla odbiorców wrażliwych oraz jednostek samorządów terytorialnego. Projektowana ustawa zakrada również wprowadzenie daniny od nadzwyczajnych zysków od spółek za 2022r., w tym od spółek energetycznych, co pozwoli na zapewnienie środków na wsparcie wskazanej wyżej grupie odbiorców. O pracach nad tym projektem jako pierwsza informowała „Rzeczpospolita”.

Wcześniej rząd zaprezentował tzw. tarczę solidarnościową. Zgodnie z projektem zmian w prawie energetycznym, gospodarstwom domowym dajemy gwarantowaną cenę energii do 2000 kWh rocznie. Dla gospodarstw z osobami niepełnosprawnymi, rodzin z trojgiem i więcej dzieci oraz gospodarstw domowych, prowadzących działalność rolniczą będzie to 2600 kWh.

Rząd przyjął już projekt ustawy pomocy branży energochłonnej wartej ponad 17,4 mld zł. Ma objąć ok. 250 firm i zacząć działać już w tym roku. W 2022 r. na ten cel ma być przeznaczone 5 mld zł.