Dopłaty roczne za 2023 r. w drodze na konta PPK

Blisko 0,5 mld zł dopłat rocznych trafi najdalej do połowy kwietnia na konta uczestników PPK. Wartość zgromadzonych w nich aktywów przebije najpewniej 25 mld zł.

Publikacja: 05.04.2024 06:00

Dopłaty roczne za 2023 r. w drodze na konta PPK

Foto: AdobeStock

Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął już przekazywanie instytucjom finansowym zarządzającym pracowniczymi planami kapitałowymi ponad 497 mln zł z tytułu dopłaty rocznej za 2023 r. Do 15 kwietnia zostaną one zewidencjonowane na rachunkach ponad 2 mln uczestników PPK. Po uwzględnieniu dopłaty za 2023 r. suma wszystkich dopłat rocznych na rachunkach uczestników PPK przekroczy 1,56 mld zł. Jeśli dodać do tego wpłaty powitalne, to łączne dopłaty od państwa do oszczędności uczestników tego programu sięgną prawie 2,42 mld zł.

24,85 mld zł

– to wartość aktywów zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych. Tylko częściowo uwzględnia dopłaty roczne za 2023 r., co oznacza, że za chwilę najpewniej przekroczy 25 mld zł.

Dla kogo dopłata?

Dopłata roczna w wysokości 240 zł przysługuje tym uczestnikom PPK, których wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku (finansowane przez pracownika i pracodawcę) wyniosły co najmniej 3,5 proc. sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który dopłata jest należna. Portal mojePPK.pl wylicza, że aby uczestnik PPK mógł otrzymać dopłatę roczną za 2023 r., wpłaty na jego PPK w minionym roku musiały wynieść co najmniej 732,90 zł (6 x 3490 x 3,5 proc.). Uczestnicy, których wpłaty podstawowe są niższe niż 2 proc. (z takiego obniżenia może skorzystać uczestnik PPK osiągający miesięcznie wynagrodzenie nieprzekraczające 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę), musieli zgromadzić co najmniej 25 proc. tej kwoty, czyli 183,23 zł. Co ważne, bez względu na to, ile rachunków PPK posiada, uczestnik PPK za dany rok kalendarzowy może nabyć prawo tylko do jednej dopłaty rocznej.

Dopłata roczna jest przekazywana uczestnikowi PPK przez ministra właściwego do spraw pracy, za pośrednictwem PFR.

26,14 proc.

– takimi wynikami za ostatnie 12 miesięcy wypracowanymi dla uczestników PPK mogą się pochwalić instytucje zarządzające. Wyniki liczone od początku ich istnienia sięgają przeszło 40 proc.

Aktywa w górę

– W aktywach PPK mamy na dzisiaj 24,85 mld zł, w części uwzględniają już one dopłaty roczne za 2023 r. Mamy zatem już „za rogiem” kolejną okrągłą sumę, 25 mld zł, zgromadzoną w PPK – poinformował „Parkiet” Bartosz Marczuk, wiceprezes PFR.

Czytaj więcej

PPK rosną. Rok otworzyły nowymi rekordami uczestników i aktywów

Zwrócił uwagę, że co ważne dla uczestników planów, „zaledwie” 51 proc. tych pieniędzy pochodzi z ich wpłat. Reszta to dopłaty od pracodawców (prawie 10 mld zł) oraz od państwa (2,5 mld zł). – Co więcej, do tych zysków dochodzą wyniki inwestycyjne, które wypracowują dla uczestników programu instytucje finansowe. Za ostatnie 12 miesięcy sięgają one rekordowych 26,14 proc., a od początku działania PPK – ponad 40,1 proc. – mówi prezes Marczuk. – To pokazuje, jak opłacalne jest odkładanie pieniędzy w tym programie. Średnio uczestnik PPK, który oszczędza w planach dłużej niż rok, ma już na swoim rachunku blisko 13 tys. zł – dodaje.

Na koniec lutego w pracowniczych planach kapitałowych uczestniczyło 3,44 mln osób z 322 tys. podmiotów. To oznacza, że w porównaniu ze styczniem liczba uczestników tego programu wzrosła o 20 tys. Liczba aktywnych rachunków PPK na koniec lutego wynosiła 4,03 mln. PFR podaje, że partycypacja w programie wynosi 46,43 proc. Liczba ta odnosi się jednak jedynie do pracowników firm, które uruchomiły u siebie PPK. Jeśli wziąć pod uwagę wszystkich uprawnionych do udziału w tym programie, to partycypacja jest znacząco niższa.

Uczestnicy PPK odkładają w nich co miesiąc od 2 do 4 proc. pensji brutto. Pracodawca dokłada im do tego od 1,5 do 4 proc. pensji. Swoją część dorzuca też państwo, które poprzez Fundusz Pracy dopłaca każdemu oszczędzającemu 250 zł wpłaty powitalnej oraz dodatkowo 240 zł dopłaty rocznej. PFR, ale też eksperci rynku finansowego wskazują, że dopłaty od pracodawcy i państwa są tym, co odróżnia PPK od innych długoterminowych programów oszczędzania na czas emerytur i daje im przewagę nad nimi.

Emerytura
Emerytury z ZUS będą niskie, wiemy, ale nie rwiemy się do oszczędzania
Emerytura
Dodatkowa emerytura – wielu myśli, niewielu robi
Emerytura
Solidne tempo zwrotu z oszczędności w OFE za ostatnich dziesięć lat
Emerytura
OFE dały zarobić w ciągu ostatnich dziesięciu lat średnio 8,28 proc. rocznie
Emerytura
Nie znajdziesz nic lepszego – pięć lat Pracowniczych Planów Kapitałowych
Emerytura
Zbliża się czas wyboru między OFE a ZUS