PPK rosną. Rok otworzyły nowymi rekordami uczestników i aktywów

Wartość aktywów zgromadzonych w pracowniczych planach kapitałowych przekroczyła na koniec stycznia 22 mld zł. Liczba aktywnych rachunków przebiła 4 mln. Do końca dekady aktywa PPK mają się zbliżyć do 100 mld zł, w programie ma oszczędzać ponad 6 mln osób.

Publikacja: 23.02.2024 06:00

PPK rosną. Rok otworzyły nowymi rekordami uczestników i aktywów

Foto: Adobestock

Po bardzo dobrym dla uczestników programu pracowniczych planów kapitałowych 2023 r. także obecny rok zaczął się obiecująco.

Taki był styczeń w PPK

Wedle danych zebranych przez Polski Fundusz Rozwoju wartość aktywów netto zgromadzonych w PPK sięgnęła na koniec stycznia rekordowych 22,04 mld zł. Od początku roku urosła o nieco ponad ćwierć miliarda złotych. Z możliwości oszczędzania w PPK skorzystało już rekordowe 3,42 mln osób, co oznacza, że w ciągu miesiąca ich liczba urosła o 30 tys. Z kolei liczba aktywnych rachunków PPK zwiększyła się o 50 tys., do 4 mln. O tysiąc, do 321 tys., urosła też liczba firm, które umożliwiają swoim pracownikom udział w tym programie. A partycypacja w nim sięgnęła 46,07 proc. Oznacza to, że taki odsetek pracowników firm, które udostępniają im PPK, przystąpiło do tego programu.

Najwyższą partycypację notują największe firmy zatrudniające powyżej 250 pracowników. Do PPK przystąpiło w nich średnio blisko trzy czwarte zatrudnionych (72,02 proc.). W firmach, które mają od 51 do 250 pracowników, partycypacja sięgnęła 35,88 proc., a w tych, które mają od 21 do 50 pracowników, 31,46 proc. W najmniejszych firmach oraz w instytucjach publicznych partycypacja sięgnęła 31,73 proc. W prywatnych firmach partycypacja jest znacznie wyższa niż w państwowych. W tych pierwszych sięgnęła 52,04 proc., a w drugich – 26,12 proc. Wszystkie te wskaźniki powoli, ale systematycznie rosną. Warto tu jednak zauważyć, że jeśli liczbę oszczędzających w PPK odnieść do wszystkich uprawnionych do tego pracowników (ponad 11,5 mln), a nie tylko do tych zatrudnionych w firmach, które ten program uruchomiły, to partycypacja ciągle nie przekroczyła jeszcze 30 proc.

Uczestnicy PPK odkładają w nich co miesiąc od 2 proc. do 4 proc. swojej pensji brutto. Pracodawca dokłada im do tego od 1,5 do 4 proc. pensji. Swoją część dorzuca też państwo, które poprzez Fundusz Pracy dopłaca każdemu oszczędzającemu 250 zł wpłaty powitalnej oraz dodatkowo 240 zł dopłaty rocznej. W efekcie tylko 51,85 proc. (11,43 mld zł) z całej kwoty aktywów pochodzi z wpłat własnych uczestników PPK. Z kolei 8,68 mld zł (39,4 proc.) to dopłaty od pracodawców, a 1,93 mld zł (8,75 proc.) od państwa.

Dopłaty od pracodawców i państwa to bonus, który daje PPK przewagę nad innymi produktami długoterminowego oszczędzania. PFR, który nadzoruje funkcjonowanie PPK, wylicza na przykładzie, że po ich uwzględnieniu na rachunku uczestnika PPK zarabiającego do końca 2023 r. 5300 zł miesięcznie, a od początku 2024 r. 7000 zł miesięcznie, oszczędzającego w tym programie od grudnia 2019 r., w zależności od grupy Funduszu Zdefiniowanej Daty, do którego trafiają jego pieniądze, na koniec zeszłego roku znajdowało się średnio od 6635 zł do 8235 zł więcej, niż on sam wpłacił. – To oznacza dla uczestnika PPK od 124 do 154 proc. zysku – podaje PFR.

Ważna koniunktura

Miniony rok był dla PPK wyjątkowy. A to za sprawą pierwszego ponownego automatycznego zapisu pracowników do tego programu. W dużej części to za jego sprawą wartość aktywów podskoczyła z 13 mld zł na początku roku do 21,74 mld zł na koniec roku. Liczba uczestników PPK dzięki autozapisowi wzrosła skokowo o 718 tys., czyli o 27,9 proc. Nowi uczestnicy przystępowali jednak do programu przez cały rok, w efekcie ich liczba wzrosła z 2,52 mln na początku roku do 3,39 mln na koniec roku.

Oczywiście PPK pomagała też dobra koniunktura na rynkach finansowych, wzrost indeksów giełdowych oraz spadek rentowności obligacji. To głównie w te papiery inwestowane są oszczędności uczestników tego programu. Początek tego roku nie był aż tak łaskawy. Indeksy warszawskiej giełdy spadały. Luty jak do tej pory był już wyraźnie lepszy, co wróży kolejny wzrost wartości aktywów PPK. Automatyczne zapisy pracowników do programu będą się powtarzały co cztery lata.

Finanse
WIG20 obchodzi 30 urodziny. W ostatnich latach przeżywał prawdziwą huśtawkę nastrojów
Finanse
Szansa na małą dywersyfikację oszczędności emerytalnych
Finanse
Rozliczenie roczne dla pasywnych i aktywnych
Finanse
GPW poprawia wyniki. Nowy prezes chce przyciągnąć nowe spółki i inwestorów
Finanse
Priorytetem nowego prezesa GPW przyciągnięcie nowych emitentów i inwestorów
Finanse
Wakacje kredytowe ruszą od czerwca