Instytut Energetyki Odnawialnej to niezależna grupa badawcza zajmująca się zagadnieniami z zakresu energetyki odnawialnej. - Jesteśmy niezwykle dumni z tego, że jesteśmy pierwszym domem maklerskim, który nawiązał współpracę z Instytutem Energetyki Odnawialnej. Prosper Capital już od dawna zajmuje się obsługą emitentów z branży energetyki odnawialnej, pomagając im w pozyskiwaniu kapitału umożliwiającego ich dalszy rozwój. W gronie naszych emitentów znalazła się jedna z największych firm fotowoltaicznych w kraju. Liczymy na to, że partnerstwo z Instytutem Energetyki Odnawialnej zapewni nam możliwość wyspecjalizowania się w branży OZE, co jest odzwierciedleniem naszej strategii rozwoju – podkreśla Piotr Teleon, prezes Prosper Capital DM, który od niedawna stoi na czele firmy.

- Rynek kapitałowy, będący newralgicznym elementem architektury rynkowego systemu finansowego gospodarki, jest trudnym do przecenienia kanałem finansowania przedsiębiorstw. W szczególności tych, o pionierskim czy innowacyjnym charakterze, którymi niewątpliwie są odnawialne źródła energii. Zatem w naszych realiach gospodarczych, rynek kapitałowy powinien być postrzegany przynajmniej jako komplementarne, obok sektora bankowego, źródło pozyskiwania kapitału, także w wymiarze stricte kosztowym – dodaje Wojciech Szymon Kowalski, wiceprezes domu maklerskiego. Przedstawiciele  brokera podkreślają również, że instrumenty wyemitowane przez podmioty działające na rynku OZE, mogą być dobrą okazją do dywersyfikacji portfela przez prywatnych inwestorów - Mając to na uwadze warto pamiętać, że inwestowanie w sektor OZE niesie za sobą wiele korzyści, ale musi być dokonywane selektywnie. Z jednej strony prywatni inwestorzy mogą efektywniej alokować wolne środki, natomiast same przedsiębiorstwa działające w ramach OZE, mają więcej kapitału na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji krajowych. Dzięki temu osiągane są synergie skali makroekonomicznej oraz możliwy jest stabilny rozwój całego sektora – zauważa Wawrzyniec Bąk, menedżer w Prosper Capital DM.