Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł w marcu w porównaniu z lutym o 2,8 pkt do 14,2 pkt – wynika z najnowszego Monitora Bankowego, przygotowanego przez Związek Banków Polskich oraz Minds & Roses. Wskaźnik ocen sytuacji bieżącej spadł do 9,2 pkt (o 4,1 pkt mniej niż w lutym), a wskaźnik prognoz – do 19,2 pkt (o 1,6 pkt mniej).

– W marcu bardzo znacząco spadł indeks aktywności klientów na rynku kredytów zarówno gospodarstw domowych jak i przedsiębiorstw – komentował Marcin Idzik z Minds & Roses. – W odczytach prognostycznych także słabnie dynamika zainteresowania klientów indywidualnych produktami kredytowymi. W marcu po niewielkiej poprawie przed miesiącem ponownie odnotowano pogorszenie odczytów sześciomiesięcznych prognoz sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarki kraju oraz gospodarstw domowych – analizuje Idzik.