Technologie

Optimus: Wezwanie na Optimusa

Siedmiu akcjonariuszy Optimusa, którzy w wyniku objęcia akcji serii D i E
posiadają łącznie 65,08 proc. kapitału spółki (i głosów na WZA), ogłosili
wezwanie na niewielki pakiet papierów, dzięki któremu osiągną próg 66 proc. kapitału

Zbigniew Jakubas i współpracujący z nim inwestorzy i podmioty ogłosiłwezwanie do sprzedaży 644 tys. akcji Optimusa stanowiących 0,92 proc.kapitału zakładowego. Inwestorzy zobligowani byli do ogłoszenia wezwania boprzekroczyli niedawno, obejmując tzw. emisje połączeniowe serii D i E(giełdowa spółka przejęła w ten sposób grupę CD Projekt), próg 33 proc.kapitału w Optimusie.

Wzywający oferują po 1,65 zł za każdy papier informatycznej firmy. Średnikurs z ostatniego pół roku wynosi 1,27 zł. Zapisy w ramach wezwania będąprzyjmowane od 19 lipca do 2 sierpnia. W poniedziałek za papiery Optimusapłacono po 1,47 zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.