Technologie

ATM SI liczy na 8 mln zł zysku netto

Usłu­gi in­te­gra­cyj­ne
to sta­bil­ne źró­dło
zy­sków dla gru­py ATM. Dla­te­go
ATM SI nie zmie­ni
wła­ści­cie­la
za ce­nę niższą
niż wy­ni­ka­jącą
ze wskaźni­ków
ry­nko­wych

Tadeusz Czichon, wiceprezes ATM

Foto: GG Parkiet

Co najmniej 10 mln zł zysku operacyjnego powinna w bieżącym roku wypracować (pro forma – bo działa dopiero od 1 kwietnia) spółka ATM Systemy Informatyczne.

Kontrolowany w 100 proc. przez giełdowy ATM podmiot powstał na bazie jednego z pionów spółki matki świadczącego usługi integracyjne. Po sześciu miesiącach ATM SI miał (również pro forma) ok. 50 mln zł przychodów i ok. 5 mln zł zysku operacyjnego. Wynik netto był znacząco niższy, bo obciążony kosztami finansowymi związanymi z ostatecznym rozliczeniem kontraktów realizowanych pod koniec zeszłego roku, a zawieranych w walutach obcych.

– W branży usług integracyjnych o rocznych dokonaniach tak naprawdę decyduje ostatni kwartał. W poprzednich latach ta część naszej firmy wypracowywała w tym okresie nawet połowę rocznej sprzedaży – mówi Tadeusz Czichon, wiceprezes ATM. Nie chce spekulować, ile przychodów może w całym roku mieć ATM SI. – Nie wyobrażam sobie, żeby w II półroczu sprzedaż była niższa niż w pierwszej połowie roku – deklaruje. W 2008 r. pion usług integracyjnych ATM miał 105 mln zł obrotów.

Podobnie ostrożnie Czichon wypowiada się na temat planowanych przez ATM SI zysków w drugiej połowie roku. – Myślę, że powtórzenie zysku operacyjnego z I półrocza leży całkowicie w zasięgu spółki – oświadcza. To oznacza, że w całym roku ATM SI może wykazać ponad 10 mln zł zysku operacyjnego, co powinno się przełożyć na ok. 8 mln zł zysku netto. Wielkość zarobku w tej pozycji ma istotne znaczenie w świetle rozmów prowadzonych przez ATM z Telekomunikacją Polską o sprzedaży ATM SI. Czichon zapewnia, że ATM nie ma żadnego „ciśnienia”, żeby pozbywać się spółki zależnej. – ATM SI wypracowuje solidne zyski. Dlatego bardziej zależy nam na pozyskaniu partnera branżowego, który wyniesie firmę na wyższy poziom, niż na jej sprzedaży – wyjaśnia.

Deklaruje, że sprzedaż części udziałów ATM SI (nie przesądzając, czy będzie to pakiet większościowy) będzie możliwa jedynie przy wskaźnikach rynkowych. – Dla mnie najważniejszy jest wskaźnik cena/zysk – twierdzi wiceprezes. Średni wskaźnik C/Z dla giełdowych spółek IT przekracza obecnie 10. Przy zakładanym przez ATM SI na ten rok zarobku netto rzędu 8 mln zł daje to wycenę całej spółki na 80 mln zł. Specjaliści szacowali wartość firmy na nieco ponad 30 mln zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.