Firmy

Słoweński bank zniknął z GPW

Zarząd warszawskiej giełdy poinformował, że zawieszone od czterech tygodni notowania słoweńskiego banku Nova Kreditna Banka Maribor nie zostaną wznowione, gdyż jego stare akcje zostały anulowane.

W ramach realizacji planu ratowania słoweńskiego systemu bankowego Bank Słowenii podjął 18 grudnia decyzję o unieważnieniu wszystkich papierów wartościowych wyemitowanych przez Nova KBM, w tym akcji, w celu pokrycia poniesionych przez bank strat.  Instrumenty te jednocześnie zostały wykluczone z obrotu na giełdzie w Lublanie oraz wyrejestrowane z rejestru prowadzonego przez słoweński depozyt. Akcje zostały wyrejestrowane także z kont uczestników polskiego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Jednocześnie bank wyemitował 10 mln nowych akcji, które objęło słoweńskie państwo za 870 mln euro, stając się jedynym jego akcjonariuszem. Akcje te nie zostały wprowadzone do publicznego obrotu.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.