Instytucje finansowe zaciągnęły w tym tygodniu miliardy krótkoterminowych pożyczek od Rezerwy Federalnej, ponieważ branża boryka się z poważnym kryzysem zaufania i płynności, poinformował w czwartek bank centralny. Rezerwa Federalna opublikowała w czwartek swój bilans, pokazujący pożyczki w ramach nowego subsydiowanego instrumentu pożyczkowego, co jest znakiem, że banki nie spieszyły się z skorzystaniem z nowego programu Fed.

Opublikowane po południu oświadczenie wykazało, że do środy pożyczono 11,9 miliarda dolarów w ramach Bank Term Funding Program. W ramach tego kredytu mogą zaciągać roczne kredyty na korzystnych warunkach w zamian za wysokiej jakości zabezpieczenia. Program został stworzony przez bank centralny w weekend w celu złagodzenia skutków kryzysu banków po upadku Silicon Valley Bank. Kwota była znacznie niższa od szacunków Citi i JPMorgan, które przewidywały odpowiednio 200 i 460 miliardów dolarów, które będą pożyczane głównie przez banki regionalne.

Większość banków wybrała bardziej tradycyjną drogę, korzystając z okna dyskontowego Fed na nieco mniej korzystnych warunkach, z pożyczkami na łączną kwotę prawie 153 miliardów dolarów. Okno dyskontowe zapewnia pożyczki do zaledwie 90 dni, podczas gdy okres BTFP wynosi jeden rok. Jednak Fed złagodził warunki w oknie dyskontowym, aby uczynić je bardziej atrakcyjnym dla kredytobiorców potrzebujących środków operacyjnych.

Nastąpił również duży wzrost oferowanych pożyczek pomostowych, również udzielanych na krótkie okresy, w łącznej wysokości 142,8 miliarda dolarów, udzielanych głównie obecnie zamkniętym instytucjom, aby mogły sprostać zobowiązaniom dotyczącym deponentów i innym wydatkom.

Banki zaciągnęły kwotę 152,9 miliarda dolarów z tradycyjnego instrumentu pożyczkodawcy ostatniej instancji Fed, znanego jako okno dyskontowe, a także pożyczki w wysokości 11,9 miliarda dolarów z nowo utworzonego przez Fed Programu Bankowych Pożyczek Terminowych. Wzrost okna dyskontowego pobił poprzedni rekord 112 miliardów dolarów jesienią 2008 roku, podczas najostrzejszej fazy kryzysu finansowego.

Łącznie z ponad 140 miliardami dolarów innych funduszy przekazanych nowym bankom pomostowym dla Silicon Valley Bank i Signature Bank utworzonych przez Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów, całkowity bilans banku centralnego wzrósł w ciągu ostatniego tygodnia o około 300 miliardów dolarów. To odwraca znaczną część redukcji bilansu dokonanej od zeszłego lata.

Chociaż kwoty pożyczek były duże, niektórzy analitycy byli jednak podniesieni na duchu tym, co zobaczyli, i powiedzieli, że teraz jest mniej powodów do obaw, że wydarzenia z ostatnich dni osiągną poziom, który może spowodować załamanie całej gospodarki.

Dane pojawiają się zaledwie kilka dni po tym, jak organy regulacyjne zamknęły Silicon Valley Bank i Signature Bank, dwie instytucje preferowane przez społeczność zaawansowanych technologii. Ze względu na duże obawy, że klienci, którzy przekroczyli 250 000 USD gwarancji Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów, mogą stracić swoje pieniądze, organy regulacyjne wkroczyły, aby zabezpieczyć wszystkie depozyty.