REKLAMA
REKLAMA

Wierzytelności

Kruk ze stratą w I kwartale

Tak, jak wcześniej sygnalizowali przedstawiciele spółki windykacyjnej Kruk, koronawirus odcisnął piętno na jej wynikach. Szacowana strata netto firmy w I kwartale wynosi 62 mln zł.
Foto: AdobeStock

Wpływ na ten wynik ma zaewidencjonowana negatywna aktualizacja wyceny portfeli w wysokości 125 mln zł. Jednocześnie spółka informuje o rekordowych spłatach w I kwartale oraz większej wstępnej EBITDA gotówkowej grupy w wysokości 326 mln zł.

- Mimo bardzo dobrze rozpoczętego roku, szczególnie w Polsce, Rumunii, a także we Włoszech, pandemia COVID-19 i konsekwencje z niej wynikające spowodowały, że już w marcu tego roku zauważyliśmy odchylenia od zakładanych celów operacyjnych na rynku włoskim i hiszpańskim, a potem również w Polsce i Rumunii – komentuje Piotr Krupa, prezes Kruka. – Dlatego też po analizie spłat, jakie mieliśmy w marcu, a potem w kolejnych tygodniach, zdecydowaliśmy się obniżyć prognozę spodziewanych wpłat. Sprawnie przeszliśmy na pracę zdalną, ale nasi doradcy terenowi nie mogli kontaktować się bezpośrednio z klientami. Niektóre z kanałów płatniczych, jak poczta czy pośrednicy płatniczy były również mniej dostępne dla klientów. Także sądy i komornicy ograniczyli swoją działalność na poszczególnych rynkach. W szacunkach I kwartału 2020 roku uwzględniliśmy najlepszą wiedzę, jaką posiadamy na moment ich sporządzenia. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 oraz jej skutkami wciąż jednak jest obarczona dużą niepewnością – dodaje Krupa.

Spółka jednocześnie zapewnia, że sytuacja finansowa pozostaje stabilna. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na 31 marca 2020 roku wyniosły w grupie Kruk 236 mln zł. Wartość dostępnych i niewykorzystanych linii kredytowych na koniec 31 marca 2020 roku wyniosła 712 mln zł i wzrosła o 156 mln zł w porównaniu do 31 grudnia 2019 roku.

- Mamy stabilną sytuację finansową i dobrą sytuację płynnościową. Szacowana EBITDA gotówkowa za I kwartał tego roku jest aż o 15 proc. większa od tej z I kwartału roku ubiegłego. Jeśli wynik się potwierdzi w przyszłym tygodniu, będzie to rekord wyniku gotówkowego w historii Kruka. Jednocześnie analizujemy różne scenariusze rozwoju sytuacji, aby być gotowi też na te gorsze warianty. Niezwłocznie po zaobserwowaniu negatywnych trendów wpłat, uwzględniliśmy ten problem w wycenie naszych aktywów. Pracujemy nad tym, aby przygotować się do pełnej aktywności inwestycyjnej i operacyjnej, gdy nadejdzie odpowiedni moment zarówno na rynku nabywania wierzytelności, jak i ich serwisowania na rzecz innych podmiotów, np. banków – zaznacza Piotr Krupa.

Pełne wyniki za I kwartał spółka opublikuje 28 maja.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA