Wierzytelności

Kredyt Inkaso odzyskuje coraz więcej

W 2017 r. spłaty od dłużników w Kredyt Inkaso wyniosły 173,5 mln zł. Oznacza to wzrost rzędu 18 proc. rok do roku.
Foto: Adobestock

- Unikatowy w skali rynku model biznesowy, połączony z wieloletnim doświadczeniem w likwidacji wszystkich rodzajów wierzytelności masowych, pozwalają nam na poprawę kluczowego parametru, jakim jest poziom spłat. Tym samym konsekwentnie realizujemy strategią rozwoju, której celem jest znaczące zwiększenia skali działalności oraz wypracowywanie wysokiej rentowności – mówi Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso.

- Wysoka efektywność operacyjna, rosnąca wielkość obsługiwanego portfela wierzytelności oraz poprawiająca się sytuacja ekonomiczna dłużników sprawiają, że z optymizmem podchodzimy do kwestii spłat wierzytelności także w kolejnych okresach – dodaje Bastian Ringhardt, członek zarządu oraz dyrektor finansowy Kredyt Inkaso.

W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2017/18 (okres kwiecień – grudzień 2017 r.) szacunkowe spłaty z wierzytelności wyniosły 132,9 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 32 proc. W samym III kwartale roku obrotowego 2017/18 (okres październik – grudzień 2017 r.) było to 47,3 mln zł, co oznacza z kolei wzrost o 48 proc.

Spółka cały czas myśli o kolejnych inwestycjach w portfele wierzytelności. W związku z tym pod uwagę brana jest także kolejna publiczna emisja obligacji, która pozwoli sfinansować dalszy rozwój spółki.

- Z ofertą obligacji kolejnej serii moglibyśmy ruszyć nie wcześniej niż w marcu, pod warunkiem sprzyjających warunków rynkowych. Wierzymy, że ta emisja, a w dłuższej perspektywie także ewentualne następne w ramach programu, przy odpowiednio atrakcyjnych warunkach oraz solidnych podstawach emitenta, zostałyby pozytywnie ocenione, spotykając się z adekwatnym zainteresowaniem inwestorów – mówi Ringhardt.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.