Technologie

Huuuge pokazuje wyniki

Studio wypracowało w drugim kwartale rekordowe przychody. Motorem wzrostu były nowe tytuły, w tym „Traffic Puzzle”.
Foto: materiały prasowe

Akcje Huuuge rozpoczęły środową sesję od lekkiego wzrostu. Po godz. 9 kurs rośnie o 0,3 proc. do 38,6 zł. Spółka w II kwartale 2021 r. osiągnęła rekordowe przychody w wysokości 97,5 mln USD, co oznacza wzrost o 10 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Wzrost ten generowany był głównie przez nowe tytuły (+163 proc.), a jego motorem był „Traffic Puzzle". Przychody z flagowych gier grupy („Huuuge Casino" i „Billionaire Casino") osiągnęły rekordowy poziom 86,1 mln USD w II kwartale 2021 r. Jak podkreśla spółka - przy bardzo dobrych wskaźnikach monetyzacji. Udział nowych tytułów w przychodach ogółem w II kwartale wyniósł 12 proc. wobec 5 proc. w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Skorygowany wynik EBITDA wyniósł 15,6 mln USD (wobec 27,3 mln USD rok temu), a skorygowany zysk netto 11,4 mln USD (wobec 23,9 mln USD rok temu). Skorygowana EBITDA jest o 13 proc. wyższa od średniej oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP. Z kolei wynik netto spadł do roku do 9,1 mln USD z 14,2 mln USD. Był wyższy od oczekiwań ekspertów.

Niższe - w ujęciu rok do roku – zyski studia to przede wszystkim efekt wyższych wydatków na marketing. Na kampanie marketingowe firma wydała w II kwartale 34,8 mln USD, czyli o ponad 75 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. Na pozyskanie graczy trafiło 35,7 proc. przychodów spółki wobec 41 proc. kwartał wcześniej. Tak jak zapowiadała spółka – większość budżetu marketingowego została przeznaczona na pierwszą połowę roku. W II kwartale spółka zawarła dwie nowe umowy wydawnicze ze studiami gier i przewiduje podpisanie co najmniej dwóch kolejnych do końca 2021 r.

- Oczekujemy, że „Traffic Puzzle" będzie głównym motorem napędowym wzrostu w najbliższych kwartałach. Jednocześnie nawiązujemy współpracę z nowymi partnerami i wybieramy najbardziej obiecujące studia gier dla naszego pionu wydawniczego. W II kwartale zawarliśmy dwie nowe umowy i mamy w planach podpisanie co najmniej dwóch kolejnych przed końcem 2021 r. - potwierdza Anton Gauffin, założyciel i dyrektor generalny Huuuge.

Rada dyrektorów zatwierdziła we wrześniu nowy system wynagradzania Gauffina. Będzie on wynagradzany wyłącznie w ramach pracowniczego programu opcji na akcje, bez komponentu gotówkowego. Przyznanie opcji będzie zależne m.in. od osiągnięcia zakładanego poziomu EBITDA na 2021 r. i osiągnięcia przez spółkę kamieni milowych dotyczących kapitalizacji. Opcje będą mogły być wykonane po cenie nie niższej niż 50 zł, czyli cenie akcji Huuuge z tegorocznego IPO.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.