REKLAMA
Czytaj e-wydanie
REKLAMA

Technologie

Asseco: ćwierć miliarda dla akcjonariuszy

Rzeszowska spółka zeszły rok może zaliczyć do udanych. Chce wypłacić dywidendę.
Foto: Adobestock

Rada nadzorcza zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę 3,01 zł dywidendy na akcję, czyli w sumie około 250 mln zł. Przy aktualnej cenie akcji proponowana dywidenda implikuje wysoką 5,7-proc. stopę. Tegoroczna propozycja jest nieznacznie niższa od rekordowej dywidendy z zeszłego roku, kiedy to spółka wypłaciła 3,07 zł. Z kolei wcześniej – przez trzy lata z rzędu  -   dywidenda wynosiła również 3,01 zł na walor. W ciągu ostatnich dziesięciu lat rzeszowska spółka wypłaciła akcjonariuszom łączną kwotę ponad 2 mld zł – wynika z naszych szacunków.

Wyniki pod lupą

Zysk netto grupy Asseco Poland w IV kwartale 2019 r. spadł do 84,2 mln zł z 98 mln zł. Średnia z prognoz analityków, ankietowanych przez PAP, wynosiła 81,4 mln zł. Z kolei zysk operacyjny wyniósł 261,5 mln zł i był o 1,3 proc. niższy od średniej z prognoz analityków, ale zarazem o prawie 10 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2018 r. Z kolei przychody przekroczyły 2,9 mld zł i były zgodnie z konsensusem. Rok do roku poszły w górę o niemal 11 proc. Natomiast przychody polskiego segmentu działalności Asseco Poland spadły o 17 proc. rok do roku, do 318,5 mln zł, a zysk operacyjny (segmentu) spadł o 42 proc. do 27,5 mln zł. Wzrost  - zarówno przychodów jak i zysków – odnotowały natomiast segmenty Asseco International oraz biznes izraelski, czyli Formula Systems.

Z kolei w całym 2019 r. przychody grupy Asseco wyniosły prawie 10,7 mld zł wobec prawie 9,3 mld zł w 2018 r. Zysk operacyjny wzrósł do 976,2 mln zł z 796,8 mln zł, z kolei zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł do 322,4 mln zł z 333,3 mln zł.  Przepływy operacyjne z działalności operacyjnej poszły mocno w górę do ponad 1,5 mld zł z nieco ponad 1 mld zł na koniec 2018 r., a w pozycji „środki pieniężne i ich ekwiwalenty" widać wzrost do niemal 2,2 mld zł z 1,8 mld zł. Jeśli chodzi o strukturę przychodów, to w 2019 r. za 61 proc. odpowiadała Formula, za 28 proc. Asseco International, a za pozostałe 11 proc. Asseco Poland. Rok wcześniej te proporcje wynosiły odpowiednio: 58 proc., 28 proc. i 14 proc.

„W 2019 roku na segment Asseco Poland wpłynął efekt wysokiej bazy wyników zanotowanych w 2018 roku, związany między innymi z rezygnacją ze sprzedaży infrastruktury czy z sytuacją w sektorze bankowości i finansów, w którym wdrażano modyfikacje w systemach klientów w związku z wprowadzeniem regulacji prawnych, takich jak RODO, STiR czy Split Payment. Dodatkowo przy tej okazji wielu z nich zdecydowało się na unowocześnienie swoich systemów" – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Portfel mocno w górę

Grupa podała wartość portfela na 2020 r. według stanu na 17 marca. Przed rokiem jej portfel zamówień (na 2019 r.) miał wartość 6,24 mld zł, a teraz  wartość zamówień, które grupa spodziewa się zrealizować w trwającym  roku, jest wyższa rok do roku o  22 proc.  i wynosi 7,6 mld zł. Najmocniej w ujęciu rok do roku (aż o 33 proc.) urósł portfel Asseco International   - do 1,97 mld zł. Z kolei za największą część portfela – czyli za ponad 4,6 mld zł – odpowiada izraelska Formula, gdzie rok do roku widać wzrost o 20 proc. Z kolei w segmencie Asseco Poland dynamika jest 13-proc., a portfel jest zbliżony do 1 mld zł.

W zakresie oprogramowania i usług własnych portfel zamówień grupy na ten rok wynosi prawie 6,8 mld zł i jest o 19 proc. wyższy w ujęciu rok do roku.

Według danych  Gartnera w 2019 r. światowy rynek IT zanotował wzrost o 0,5 proc., osiągając wartość 3,7 bln USD. Na początku tego roku instytut prognozował na 2020 r. wzrost o 3,4 proc., jednak pandemia koronawirusa sprawiła, że rynek IT wyhamuje. Pytanie tylko jak mocno. Gartner poinformował, że będzie rewidował swoje prognozy. Już zrobiło to natomiast IDC. W pesymistycznym scenariuszu zakłada, że tegoroczny wzrost rynku IT wyniesie zaledwie 1,3 proc. wobec pierwotnie zakładanych ponad 4 proc.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA