Technologie

Asseco pokazuje wyniki

Dynamika portfela zamówień rzeszowskiej grupy na 2021 r. jest dwucyfrowa w każdym z segmentów operacyjnych.
Foto: Adobestock

Portfel zamówień Asseco Poland na trwający rok ma wartość 10,85 mld zł - poinformowała spółka w raporcie za III kwartał 2021 r. Taki backlog oznacza 17-proc wzrost rok do roku. Prezentując wartość portfela, Asseco uwzględnia tylko dane dotyczące oprogramowania i usług własnych (w trakcie trzech kwartałów odpowiadały za około 79 proc. wszystkich przychodów grupy). W trakcie 9 miesięcy 2021 r. do grupy dołączyło czternaście nowych spółek.

- Nie zwalniamy tempa jeśli chodzi o kontraktowanie nowych projektów, co potwierdza dwucyfrowy wzrost portfela zamówień Asseco na 2021 r. w każdym z segmentów operacyjnych - podkreśla Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes Asseco Poland.

W III kwartale 2021 r. rzeszowska spółka wypracowała 120,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 90,7 mln zł rok wcześniej. Wynik jest zgodny z opublikowanymi wcześniej szacunkami.

Narastająco w trakcie trzech kwartałów 2021 r. Asseco ma 10,3 mld zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 18 proc. więcej niż rok temu. Skonsolidowany zysk operacyjny przekroczył 1 mld zł, co oznacza wzrost o 23 proc. Z kolei zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 35 proc. do 362 mln zł. Zysk operacyjny non-IFRS wyniósł 1,3 mld zł (+24 proc. rok do roku), a zysk netto non-IFRS 386 mln zł (+27 proc.).

W samym III kwartale 2021 r. grupa miała 3,5 mld zł sprzedaży, co stanowi wzrost o 19 proc. Zysk operacyjny wyniósł 373 mln zł (+25 proc.), a zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, po wzroście o prawie 33 proc., ukształtował się na wspomnianym już poziomie 120 mln zł. To historycznie najwyższy poziom skonsolidowanego wyniku netto z podstawowej działalności biznesowej w grupie Asseco Poland.

Na koniec września 2021 r. wskaźniki płynności bieżącej, szybkiej i natychmiastowej utrzymały się na zbliżonych poziomach, do tych zanotowanych na koniec zeszłego roku, jak i na koniec września 2020 r.

„Wskaźnik bieżącej płynności utrzymuje się na stabilnym poziomie i kształtuje się w przedziale 1,2-2,0 powszechnie uznawanym za bezpieczny. Podobnie wskaźnik płynności szybkiej, który przekracza poziom 1,0 uznawany za godny zaufania” – czytamy w raporcie.

Notowania Asseco Poland poruszają się w trendzie wzrostowym. Kapitalizacja spółki wynosi 7,6 mld zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.