Technologie

Wiodący akcjonariusze TSG sprzedają część akcji

Maciej Popowicz i Arkadiusz Pernal rozpoczęli przyspieszoną budowę księgi popytu. Na sprzedaż wystawili akcje warte na rynku niemal ćwierć miliarda złotych.
Foto: materiały prasowe

Maciej Popowicz i Arkadiusz Pernal to założyciele i główni akcjonariusze Ten Square Games. Maciej Popowicz w ramach ABB oferuje ponad 651 tys. walorów, czyli 9 proc. kapitału, a Arkadiusz Pernal ponad 311 tys., czyli nieco ponad 4,3 proc. W sumie oferta dotyczy 963 574 sztuk, stanowiących 13,31 proc. udziału w kapitale i uprawniających do takiej samej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Notowania TSG poruszają się w trendzie wzrostowym. We wtorek na zamknięciu sesji za akcję wrocławskiej spółki płacono 258,5 zł, co oznacza że wartość rynkowa pakietu, sprzedawanego przez dwóch powyższych akcjonariuszy, to niemal 250 mln zł. „Zamiarem akcjonariuszy jest pozostanie strategicznymi inwestorami w spółce i dalsze wspieranie jej w dynamicznym rozwoju. Po zakończeniu ABB i przy założeniu sprzedaży liczby akcji wskazanej powyżej Maciej Popowicz będzie posiadać akcje reprezentujące 30,39 proc. ogólnej liczby akcji i głosów, a Arkadiusz Pernal 14,54 proc." – czytamy w raporcie. W związku z ABB, akcjonariusze zobowiązali się wobec Wood & Company do przestrzegania ograniczenia zbywalności pozostałych posiadanych po ABB akcji przez 180 dni od dnia rozliczenia transakcji.

Ten Square Games zadebiutował na GPW w maju 2018 r., sprzedając akcje w ofercie publicznej po 46 zł. Spółka działa w segmencie mobilnym. Systematycznie poprawia wyniki. Jej flagową grą jest „Fishing Clash". Analitycy DM BOŚ w niedawnym raporcie (obniżyli w nim zalecenie do „trzymaj") po opublikowaniu przez TSG wstępnych przychodów za czwarty kwartał 2019 r., podwyższyli prognozy zysku netto dla spółki za cały rok 2019 r. do 73,2 mln zł oraz prognozy sprzedaży na 2020 i 2021 rok o 21 proc. odpowiednio do 117 mln zł oraz 131 mln zł.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.