REKLAMA
Czytaj e-wydanie
REKLAMA

Technologie

Mediatel: NFI Magna Polonia gwarantuje przetrwanie przez 12 miesięcy

Straty Mediatela i jego spółki zależnej – Elteriksa, ich zobowiązania i struktura finansowania – mogą zagrozić płynności finansowej telekomunikacyjnych firm. Jeśli zaś nie powiodą się plany zarządu - zagrożona może być też ich działalność - zauważył biegły rewident przeglądający sprawozdanie półroczne telekomunikacyjnej grupy
Foto: Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski MD Mateusz Dąbrowski

Biegły, Michał Okoniewski z MOK Audyt, podaje też, że zarówno w przypadku Mediatela , jak i Elteriksa zarządy powinny niezwłocznie zwołać walne zgromadzenia, które zagłosują w sprawie dalszego istnienia tych firm. A to dlatego, że ich straty przekraczają  sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią  kapitału zakładowego. „Do dnia wydania niniejszego raportu zarządy tych spółek nie zwołały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podjęcia uchwały, co do kontynuowania działalności przez spółki" – podał biegły.

Narastające straty grupy sięgają na koniec czerwca 35,9 mln zł. Łączne zobowiązania przekraczają 28 mln zł, z czego nieco ponad 26 mln zł stanowią zobowiązania krótkoterminowe.

Kredytodawcą Mediatela jest m.in. BRE Bank.

W jaki sposób zarząd Mediatela chce ratować spółkę i grupę? W sprawozdaniu półrocznym, wśród czynników pozwalających myśleć o kontynuacji działalności telekomu, wymieniono m.in.:  efekty restrukturyzacji (dodatnie przepływy z działalności operacyjnej i dodatnią EBITDA Mediatela), gwarancję ze strony NFI Magna Polonia, głównego właściciela grupy, że przez 12 miesięcy będzie wspierać i Mediatela i Elterix, plan przeprowadzenia emisji obligacji oraz pozyskania kredytu w rachunku bieżącym.

Efekty działań zarządu widać w wynikach minionego kwartału, który – jak zapowiadał w rozmowie z „Parkietem" prezes NFI Magna Polonia, Jarosław Mikos, są lepsze niż za pierwsze trzy miesiące br.

Nie zgadza się jedynie poziom przychodów, który w II kw. br.  jest nieco niższy niż za pierwsze trzy miesiące br. Grupa Mediatela odnotowała bowiem w minionym kwartale  14,65 mln zł przychodów (rok temu 29,34 mln zł).  Operacyjną stratę sprzed roku (3,9 mln zł) udało się zamienić na zysk w wysokości 1,2 mln zł.  Grupa miała też w II kw. br. 0,98 mln zł zysku netto (4 mln zł straty rok wcześniej).

Biznes grupy mocno się skurczył: jej przychody zamknęły się kwotą 29,4 mln zł (54,7 mln zł przed rokiem). Po sześciu miesiącach br. grupa ma zysk operacyjny  - 0,4 mln zł. W samym I półroczu br. skonsolidowany wynik netto Mediatela jest dodatni, ale kosmetyczny: 10 tys. zł.

W skład grupy Mediatela oprócz spółki-matki i Elteriksa wchodzą także TelePin, amerykański Velvet z siedzibą w Nowym Jorku oraz zaczynające działalność Polskie Sieci Cyfrowe.

Oprócz NFI Magna Polonia, znaczącymi akcjonariuszami Mediatela są fundusze zarządzane przez Pioneera, w tym OFE, które posiada pakiet 5,6  proc. akcji.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA