REKLAMA
REKLAMA

Surowce i paliwa

Orzeł Biały z wyższym zyskiem

Wyraźnie lepsze rok do roku wyniki kwartalne spółki specjalizującej się w recyklingu zużytych akumulatorów nie przekonały inwestorów. W trakcie czwartkowej sesji notowania Orła Białego spadały nawet o ponad 3 proc., czemu towarzyszyły wyższe niż zwykle obroty.
Foto: materiały prasowe

W III kwartale br. grupa zarobiła na czysto 4,8 mln zł, o ponad 65 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk operacyjny zwiększył się o prawie 18 proc. do 6,6 mln zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 143,4 mln zł i były o 4 proc. niższe niż przed rokiem.

Jak podano, w III kwartale br. został odwrócony trend spadkowy cen ołowiu, który utrzymywał się od początku bieżącego roku, co znalazło swoje odzwierciedlenie w osiągniętych przez grupę wynikach. W tym okresie odnotowano 1,1 proc. wzrostu notowań ołowiu wyrażonego w polskiej walucie, w stosunku do analogicznego kwartału roku ubiegłego. Na pozytywny wynik miała też wpływ korzystniejsza kosztowo struktura surowców do produkcji. - Reasumując, to był dobry kwartał, w którym wypracowaliśmy wzrosty wyników w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego. W zakresie działalności operacyjnej odnotowaliśmy wysoki skup podstawowego surowca do produkcji oraz posiadamy stabilną współpracę z naszymi strategicznymi odbiorcami - podsumowuje Konrad Sznajder, prezes Orła Białego.

W okresie I-III kwartału grupa wypracowała 10,7 mln zł zysku netto przy 448 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza rok do roku spadek odpowiednio 30 i 8 proc. Pogorszenie tegorocznych wyników miało związek z niższą marżą brutto na sprzedaży, co było spowodowane istotnym spadkiem cen ołowiu w I połowie roku, który nie w pełni został skompensowany cenami zakupionych surowców oraz zastosowaniem korzystnej kosztowo struktury wsadów oraz wzrostem kosztów produkcji na skutek wzrostu cen mediów, kosztów usług obcych.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA