Surowce i paliwa

Serinus uruchomi produkcję z kolejnych odwiertów

W Rumunii trwają prace związane ze zwiększeniem wydobycia gazu, a w Tunezji dotyczące wzrostu produkcji ropy. Spółka zapewnia, że postępują zgodnie z planem.
Foto: Bloomberg

Ostatniego dnia czerwca Serinus Energy wydobył 10,3 mln stóp sześc. gazu ziemnego z rumuńskiego złoża Moftinu, co jest wielkością zgodną z wcześniejszymi założeniami. Spółka pozytywnie zaskoczona jest za to uzyskanymi ilościami kondensatu (tzw. lekka ropa naftowa), gdyż pozyskano jej więcej niż pierwotnie planowano. Obecnie firma wydobycie w Rumunii prowadzi z dwóch odwiertów o nazwach: Moftinu-1003 i Moftinu-1007. W związku z pozytywnymi wynikami dotychczasowych prac podjęto działania zmierzające do uruchomienia produkcji z trzeciego odwiertu Moftinu-1000.

Serinus Energy całość pozyskiwanego gazu sprzedaje na podstawie umowy zawartej jeszcze w ubiegłym roku z firmą Vitol. Ponieważ wydobycie jest już stabilne giełdowa spółka odeszła od systemu sprzedaży dziennej na rzecz systemu miesięcznego.

Obecnie na części obszaru objętego koncesją Satu Mare trwają badania sejsmiczne 3D. Jest to teren obejmujący 148 kmkw. zlokalizowany na północ od pola Moftinu, posiadającego już sejsmikę 3D. Serinus Energy spodziewa się, że nowe badania pozwolą zidentyfikować kolejne złoża, które mogłyby się stać celem dla przyszłych odwiertów poszukiwawczych, umożliwiających powtórzenie sukcesu z pola Moftinu.

Spółka poinformowała również, że ponowne uruchomienie wydobycia ropy z pola Chouech Es Saida znajdującego się w południowej Tunezji postępuje zgodnie z planem. Po zakończeniu prac związanych z usunięciem piasku z dróg i z infrastruktury napowierzchniowej, rozpoczęto rekonstrukcję pierwszego odwiertu o nazwie CS-3. Prace z tym związane mają potrwać dwa tygodnie. Po ich zakończeniu na odwiercie CS-3 powinna ruszyć produkcja. Następnie prace rekonstrukcyjne będą przeprowadzone kolejno na pozostałych trzech odwiertach. Serinus Energy oczekuje, że do końca sierpnia wszystkie odwierty na polu Chouech Es Saida będą już działać.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.