Rekomendacje

Ryvu z potencjałem

Noble Securities wyznaczył cenę docelową dla akcji biotechnologicznej spółki na 66,24 zł, czyli o 13 proc. wyżej od obecnej rynkowej.
Foto: Adobestock

Eksperci z Noble podkreślają, że Ryvu Therapeutics od wielu lat konsekwentnie rozwija swój portfel projektów, z których dwa są w fazie klinicznej. Spółka zawarła już wiele umów licencyjnych, przez co udowodniła, że potrafi przyciągać zainteresowanie największych graczy w branży.

Noble Securities zaleca zakup akcji Ryvu z ceną docelową wynoszącą 66,24 zł. W środę rano kurs utrzymuje się na stabilnym poziomie w okolicach 58-59 zł. W ciągu ostatnich 12 miesięcy notowania poszły w górę o około 40 proc. Noble Securities podkreśla, że po podziale korporacyjnym w 2019 roku, miniony rok był pierwszym pełnym okresem funkcjonowania Ryvu jako osobnego biznesu innowacyjnego. W tym czasie spółka zrealizowała przychody w wysokości 37 mln zł (16 mln zł to suma płatności od Galapagos i Menarinii, a 21 mln zł to dotacje), stratę operacyjną 35,7 mln zł i stratę netto 31,7 mln zł. Pozytywny wpływ na wynik netto w kwocie 5,4 mln zł miało natomiast przeszacowanie inwestycji w NodThera, co wynika z ceny w ostatniej rundzie inwestycyjnej tej spółki.

Głównym czynnikiem ryzyka, jaki Noble widzi dla swoich prognoz i wyceny, jest ryzyko związane z niepowodzeniem prac badawczo-rozwojowych oraz związane z zawieraniem umów partneringowych na warunkach gorszych od zakładanych, lub brak tego typu umów.

Załączniki

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.