REKLAMA
Czytaj e-wydanie
REKLAMA

Przemysł

Pfleiderer: cena w wezwaniu odpowiada wartości godziwej spółki

Zarząd producenta płyty drewnopochodnej uważa cenę w wezwaniu SPV za odpowiadającą wartości godziwej spółki.
Foto: materiały prasowe

Równocześnie spółka upubliczniła część wyników finansowych za I półrocze 2019 r. Według wstępnych danych w tym okresie Pfleiderer Group miał  11,1 mln euro skonsolidowanej straty netto w I połowie 2019 r. wobec 5,8 mln euro zysku netto rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 49,9 mln euro, a po wyłączeniu wpływu nowego standardu rachunkowości (MSSF 16) sięgnął 45 mln euro i był o 35 proc. niższy niż przed rokiem. Przychody ze sprzedaży wyniosły 522,3 mln euro i były nieznacznie niższe niż w analogicznym okresie 2018 r.

Stosunek długu netto do raportowanego zysku EBITDA za ostatnie 12 miesięcy na dzień 30 czerwca 2019 roku wyniósł 3,70.

Na wyniki finansowe grupy za I półrocze br.  wpływały głównie trudne warunki rynkowe po stronie zarówno sprzedażowej jak i zakupowej oraz istotne zdarzenia jednorazowe.

Sytuacja makroekonomiczna w pierwszej połowie 2019 roku kształtowała się poniżej wcześniejszych oczekiwań. Prognozy dla rynku DACH zostały wyraźnie obniżone.

Znaczący przyrost mocy produkcyjnych w Polsce i na Białorusi zwiększył presję konkurencyjną. Zarówno to jak i oczekiwane uruchomienie kolejnych zakładów płyt wiórowych powoduje presję cenową, szczególnie w obszarze produktów podstawowych.

Dodatkowo zanotowany w pierwszej połowie 2019 roku wzrost rok do roku cen podstawowych surowców (drewno, chemikalia, papier i energia elektryczna) spowodował zmniejszenie uzyskiwanych marż na sprzedaży.

Ze względu na utrzymujące się trudne warunki rynkowe spółka zdecydowała się kontynuować prace z udziałem konsultantów podjęte w celu redukcji kosztów i poprawy efektywności.

Powiązane artykuły

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA