Przemysł

Bowim rekomenduje wypłatę 0,12 zł dywidendy na akcję za 2020 r.

Zarząd Bowim zdecydował o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu przeznaczenia 2,06 mln zł z zysku netto na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,12 zł na akcję, podała spółka. Kwoty mogą ulec zmianie w wyniku odkupów akcji własnych.
Foto: Adobestock

"Zgodnie z podjętą uchwałą, rekomendowana jest wypłata dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 0,12 zł na jedną akcję, tj. na dzień podjęcia uchwały 2 064 226,44 zł oraz przeznaczenia pozostałej części zysku, tj. kwoty 12 629 222,66 zł na zwiększenie kapitału zapasowego spółki z zastrzeżeniem, iż nadmienione kwoty mogą ulec zmianie w wyniku odkupów akcji własnych zrealizowanych przez spółkę do dnia dywidendy wyznaczonego przez zwyczajne walne zgromadzenie, w ten sposób, że liczba akcji uprawnionych do dywidendy zmniejszy się o liczbę akcji własnych odkupionych do dnia poprzedzającego dzień dywidendy, co spowoduje zmniejszenie łącznej kwoty dywidendy przy jednoczesnym zwiększeniu kwoty przeznaczonej na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Bowim odnotował 17,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 3,14 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 14,69 mln zł wobec 1,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Bowim jest jednym z głównych dystrybutorów stali na polskim rynku, obsługuje 3,5 tys. klientów z różnych branż, dostarczając 320 tys. ton stali rocznie. Poza podstawową działalnością, tj. handlem wyrobami hutniczymi, Bowim prowadzi produkcję prefabrykatów zbrojeniowych dla budownictwa. Dysponuje nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi w Sosnowcu, Płocku i Gliwicach. Akcje spółki są od 2012 r. notowane na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 1,2 mld zł w 2020 r.

Powiązane artykuły


REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.